Matka Boska Ostrobramska

Matka Boska Ostrobramska

WYRZEKANIE SIĘ ZŁYCH DUCHÓW i WYZNANIE WIARY

 

WYRZEKANIE SIĘ ZŁYCH DUCHÓW i WYZNANIE WIARY


Panie Jezu Chryste! Wyznaję że jestem grzesznikiem. W Swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś mi grzechy, i obmyłeś moją duszę Twoją Najdroższą Krwią! Wyznaję Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie mogę uczynić! Przyzywam na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekam się do Ciebie, Jezu Chryste! Przyjmuję władzę i moc, których mi udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.


Dlatego w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa +(zrobić krzyż przy każd m wymawianiu Imienia Jezus,) nakazuję wam złe duchy, abyście się oddaliły ode mnie i poszły, do piekła!

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy niewiary, zwątpienia i braku ufności Bogu, duchy buntu przeciw Bogu i nieposłuszeństwa woli Bożej..., nakazuję wam złe duchy, abyście…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy pychy, arogancji, egoizmu, niezdrowej ambicji, pracoholizmu, perfekcjonizmu, nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy magii, czarów, wróżenia, horoskopów, guseł, uroków, chiromancji, bioterapii, … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii, spirytyzmu, kart tarota,… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy zawiści, nienawiści , przekleństwa i złorzeczenia, manipulacji, zwodzenia, nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy gniewu, złości, agresji, i braku przebaczenia, zamętu, …. nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy nieczystości, pornografii, masturbacji, sodomii, rozwiązłości, wyuzdania i rozpasania seksualnego, pedofilii, perwersji, pożądliwości, genderyzmu, nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy niewierności i zdrady małżeńskiej, rozbicia rodziny i złej przyjaźni, … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa + wyrzekam się was duchy alkoholizmu, pijaństwa i obżarstwa , nieumiarkowania w jedzeniu i piciu … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy narkomanii, nikotynizmu i lekomanii, … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy lęku, niepokoju, trwogi i obaw odrzucenia przez bliskich… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy smutku, rozpaczy i myśli samobójczych,… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy chorób i nagłych dolegliwości, zniechęcenia i depresji,… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy zabijania nienarodzonych dzieci, eutanazji, i duchy propagujące In Vitro, … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy kradzieży, rozboju, łapówkarstwa i przekupstwa… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa + wyrzekam się was duchy zazdrości i chciwości, materializmu, zaborczości i bogacenia się ziemskiego, nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy, plotkowania, obmowy i oszczerstw … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii, urazów i niechęci, narzekania, … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa, duchy lenistwa i próżnowania… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy letniości, ospałości i apatii, duchy niesumienności, niedbalstwa,… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, gwałtu i wojny. nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy znęcania się, sadyzmu, męczarni, tortur i zabójstwa,… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,… nakazuję wam…


W Imię Jezusa Chrystusa + ( znak krzyża na sobie)

związuję i unicestwiam wszystkie duchy złe Mocą Krwi Jezusa Chrystusa i odsyłam do piekła na zawsze, aby nie szkodziły, nie zniewalały, i nie dręczyły; by w sercu moim (by w miejscu tym, w którym jestem np. pokój, mieszkanie, biuro…) nastało Królestwo Jezusa Chrystusa i Niepokalanej Maryi. Amen.
W Imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, Mocą Jezusa Chrystusa + , nakazuję wam złe duchy, oddalcie się ode mnie, oddalcie się od N. (podaj imię osoby/osób ) ……………………………, oddalcie się od mojej rodziny, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów… nakazuję wam złe duchy, abyście się oddaliły ode mnie i poszły, do piekła!

Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazuję wam złe duchy , oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym!

Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazuję wam złe duchy, Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która jest Królestwem Jezusa Chrystusa i Maryi!

Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazuję wam złe duchy, Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa Chrystusa!WYZNANIE WIARY


Ojcze Niebieski, oto jako dziecko Twoje wyznaję moją Wiarę i , odnawiam obietnice chrztu świętego i wyrzekam się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzę w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Aniołów i ludzi!

Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał!
Wierzę w Ducha Świętego, mego
Pana, Ożywiciela i Uświęciciela.

Wierzę w jeden, święty, powszechny, i apostolski Kościół!

Wierzę w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!
Uznaję Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!

Chcę wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu.

Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych!

Razem z zastępami Serafinów wychwalam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej !

Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcę należeć w życiu, i przy śmierci. Amen.


Podane przez Bożego kapłana abym opublikował 

C. P.


3 komentarze:

 1. [ObjawieniaOlawskie.pl]

  Przygotowałem dobrą do drukowania wersję tego wyrzekania się złych duchów i wyznania wiary. Ten plik PDF ma dokładnie dwie, dobrze sformatowane strony, wyraźną czcionkę i nadaje się do wydruku i włożenia do koszulki na kartki A4.

  Stąd można go pobrać:
  https://wrzucplik.pl/pokaz/2081890---hq6w.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę o wysłanie i konta na ktor można dokonać. Wswrot. płaty. Jadwiga n

   Usuń
 2. Bogu niech beda dzieki i Maryji zawsze Dziewicy.

  OdpowiedzUsuń

Rozmowa z błogosławioną Ewą, matką wszystkich ludzi. Poniedziałek Wielkanocny (2021)

  Poniedziałek Zmartwychwstania Pańskiego (2021) Rozmowa z błogosławioną Ewą, matką wszystkich ludzi. Około 9.30 - Oto jestem, Krzy...