Matka Boska Ostrobramska

Matka Boska Ostrobramska

Orędzia Smoleńskie od października 2016 do końca lutego 2019


Poprzednio były zamieszczone razem Orędzia Smoleńskie od początku do 10 kwietnia 2018.  Teraz dodane są od tego czasu do ostatnich Orędzi. Czyli mamy tu zebrane Orędzia od początku, od października 2016 do końca lutego 2019. 

Znaczną część Orędzi Pan Jezus poświęca Stowarzyszeniu Smoleńskiemu i Centrum Smoleńskiemu. Ale nie tylko. Mamy m.in.informację o udziale mafii sołonieckiej w Smoleńsku, o tym że Tusk maczał palce w śmierci Petelickiego, o tym, że choremu ks. Jankowskiemu skrócono życie w związku ze Smoleńskiem i, że powikłania pooperacyjne posłanki Szczypińskiej skutkujące jej śmiercią też były z tej przyczyny.

Zostawiłem tytuły tak jak były w oryginale. A w tekście są zwykle tylko wątki smoleńskie. Dlatego czytelnik, który chciałby zapoznać się z tymi Słowami Pana, które znalazł w tytule, a których nie ma w publikacji,  w tym wypadku musi znaleźć Orędzie w archiwum blogu.
Na przykład przez wyszukiwarkę na blogu.
cyprianpolakwiara.blogspot.com


<Napisane marzec 2019>

……………………………………………………………………

Zebrane tu są Orędzia Pana Jezusa o Smoleńsku od początku czyli października 2016 do teraz.
Tutaj usunąłem zasadniczo inne pouczenia z przekazów. Niektóre fragmenty zostawiłem aby nie było to tak w sztywny sposób suche i wycięte spośród innych słów Pana. <Napisane kwiecień 2018>(Piątek 14 października, tuż po 15-tej.

(..)
- Nie potraficie sprawić, by mała roślinka rosła bez mojej woli, a mówicie, ze jesteście Panami świata.
Możecie być tylko dzierżawcami, zarządcami, o ile w pokorze, miłości i współpracy ze mną będziecie to robić. W innym przypadku jest to współpraca z szatanem.
GMO, Chemtrails, Geoinżynieria też do tej współpracy z szatanem należą, nawet są najsilniejszymi jej przejawami w skali ludzkości.
- Dlaczego wierni katolicy nie walczą z chemtrails, a robią to ludzie, którzy nie są tak gorliwi w wierze, a nawet nie dowierzają, lub nie wierzą, że Ty jesteś jedynym Bogiem i Zbawicielem.
- Każdemu daję inne zadanie. Walka o prawdę. W dziejach nie zawsze, jak wiesz, prowadziły ją gorliwe dzieci Kościoła. Walka z ustrojami totalitarnymi i inne.
Podobnie Smoleńsk, choć tu już więcej było ludzi wiary, zwłaszcza na początku dawało się to bardziej odczuć, (jak wiesz).
Nie dziecko (wiem co myślisz) nie ma dla mnie zbyt trudnych pytań. Wiem, że tak nie myślisz „do końca”, ale taka myśl pojawia się.
Duch Święty wieje kędy chce. Jak malarz mało wierzący tworzy piękne obrazy, tak i mało wierzący lub z boku Kościoła Rzymskokatolickiego mogą rozumieć zagrożenie chemtrails.
Jak na to pozwalam?
Dopuszczam zło, jeśli człowiek je sprowadza. Nie tamuję jego woli.
- Ale ludzie Panie są nieświadomi.
- Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli.
Pokonanie tego przeciwnika bez powrotu ludzi do Boga jest niemożliwie.
- Panie to jest satanizm z jasnego nieba.
- Tak, ale szatan nie działa bez dopuszczenia człowieka. Jak i ty sam go wpuszczałeś tak i działał.
Błogosławię tym, którzy walczą i narażają się dla innych dla wolności, sprawiedliwości, prawdy, choćby nawet nie byli moimi uczniami.
(niezrozumiałe zdanie – nieczytelny zapis)
Każdemu błogosławię, kto walczy o prawdę.
- Jak Panie ludzie mają garnąć się do Kościoła Katolickiego, jak ludziom tu nie dostaje. Słuchacze RM dostali info o inscenizacji, prawie ich nie ma (nieczyt.. słowo, wymieniona druga sprawa, gdzie prawie niema słuchaczy RM, aktywniejszych ludzi Kościoła katolickiego), prawie nie ma itd.
- Nie dla ludzi idzie się do Kościoła, ale dla Mnie i Zbawienia.
Nie powiedziałem przecież, że uczniami Moimi są Ci, którzy walczą ze spiskami.
Tak, błogosławieni, którzy walczą o prawdę, ale rozsupływanie węzłów spisków, czy to zawsze jest tożsame.
Walka o Prawdę to też walka o Chrystusa.
- Myślałem, myślę, że katolicy powinni stać na czele każdej dobrej działalności.
- Ludzie pochłonięci są trudami życia codziennego i nie mają wiedzy. Sam wiesz ile trudu trzeba włożyć, aby przekonać się do inscenizacji 10 kwietnia i mgły okęckiej, jak to określacie niektórzy, w tym Ty.
- Przez to Panie, że nie wiedzą o tym, nie mogą się o to modlić, w tym klasztory.
- Dopust zła jest skutkiem grzechu. Brak wiedzy, wielkie oszustwo jest też złem, skutkiem grzechu. Podstępne trucie ludzi.
Maluczcy, poczciwi, których kocham, ich dusze nie potrafią pojąć takiego zła. Rozumieją, że narasta, ale to wojny, aborcja, inne, ale nie nazywane przez was operacje fałszywej flagi, czy trucizny chemiczne rozsypywane celowo na niebie.
- Jan Paweł II mówił: Musicie być mądrzy.
- Nie mogę, nie winienem tu czynić cudu, aby tę wiedzę posiedli i ją wtłoczyli. Dają mi siebie na ile potrafią. To jest pole działania dla wszystkich ludzi.
- Powiedzą, że hierarchia kościelna milczy i pozwala truć.
Jeśli dopuszczone jest by hierarchia kościelna milczała w sprawie satanistycznej Drogi Krzyżowej zwanej Golgotą Beskidów, to czy myślisz, że będą mówić o chemtrails.
Zdajesz sobie też z tego przecież sprawę, że taki człowiek może zostać uznany za niemal niespełna rozumu.

- Ja się zastanawiam. Taki brat Elia. Przypuszczam, ze o tym nie wie. Takie łaski ma – wizerunek Twój Panie w cudowny sposób dostał i pracuje na powietrzu, truje się on i inni.
- Gdyby był na głównym froncie walki z chemtrails nie mógłby prawie pełnić swojej głównej misji.
- Ludzie od których oczekujemy nie robią ważnych rzeczy.
- Za czasów św. Franciszka w moim Kościele też nie robiono ważnych rzeczy aż znalazł się człowiek, któremu powiedziałem: Odbuduj mój Kościół.
- Bez hierarchii Panie, współpracy posłów chemtrails nie zniknie. I tu i tu są masoni więc jest to bardzo trudne.
(nieczytelnie zapisane zdanie)
- Dlatego także z tego powodu zostanie odłączona reszta, choć jeszcze nie teraz.
Podobnie jak w twojej Ojczyźnie zaangażowanie w Krucjatę Różańcową <nieczyt. zapisane słowo> jest wręcz opłakane, z czym i Ty masz problemy, tak i w sprawie smug chemicznych nie będzie łatwo o (tu imię własne otrzymującego przekaz), a przecież ze zrozumiałych względów trudniej.


Orędzie Jezusa Chrystusa 24 X 2016. Smoleńsk. Delegacja wylądowała (awaryjnie) na lotnisku Smoleńsk Jużnyj


(Poniedziałek. Około 12.30) 24 X 2016


- Panie Jezu, to (jakiś) koszmar. Właśnie otworzyłem stronę „Prorocy o katastrofie smoleńskiej”. W tym Adama Człowieka. Ma imprimatur bp Dzięgi. W związku z tym bardziej muszę wierzyć (nie gniewaj się) tym orędziom niż własnym.
A tu Anioł Stróż Polski, Matka Boża powtarzają o katastrofie lotniczej, wypadku lotniczym, śmierci ludzi w samolocie. Pomyślałem, że dobrze Kościół robi, że z dystansem każde podchodzić do nowych orędzi, choć w wielu wypadkach blokują zapewne i masoni, zwłaszcza te dotyczące końca czasów.
I jeszcze na mnie trafiło, który tym się zajmuję od początku.
Na miły Bóg!
- Drogie dziecko (tak, chciałem abyś pisał) nie obawiaj się, że błądziłeś w ciemnościach. Gdyby w orędziu było o mistyfikacji zostałoby odrzucone i podważone, i inne.
- Ale dlaczego Matka Boża, Anioł Stróż nie powiedzieli tego w ogólny sposób. Przecież to sprowadza na kłamstwo. Matka Boska i Anioł Stróż tak nie mogliby.
- Skąd wiesz, że jest tak jak myślisz Ty i inni nieliczni. Wszystko na to wskazuje, prawda, ale czy tak jest na pewno? Czy nie mógł samolot z delegacją wlecieć do Rosji mimo wszystko? To może być po prostu zasłona, szereg zasłon danych po to aby ukrywać prawdę.
(przerwałem z własnej woli...)
(Potem szereg znaków wskazujących na sens tych słów i Matki Bożej).
Około 23-ciej.

Tak dziecko, nie chcesz zmarnować swego dorobku. I pisałeś i mówiłeś o tym ludziom.
Uznałeś, że Rosja jest tu mniejszym złem niż Izrael, Niemcy, USA.
Czyż Bóg jest od tego aby rozplątywać to co splątały służby, które nazywacie specjalnymi, inspirowane szatańskim duchem?
Rosja, taka jaka jest teraz, jest nadal wielkim złem, zagrożeniem. Tak, jak powiedziała moja matka przefarbowali się, ale nadal chcą roznosić swoje błędy i podporządkować sobie Europę Zachodnią.
- Panie, jednakże to nie Rosja nas wykupiła za bezcen.
- Podporządkowują was jednak poprzez dostarczanie energii. Tak, jak miałeś znak od „jaszczurki”. Wszystkim w Polsce dotyczącym Smoleńska kierował rezydent GRU w Polsce. To ten starszy, reprezentacyjny mężczyzna, którego opisała jasnowidzka.
On też przygotowywał inscenizację na Siewierny przy współpracy z Polakami i Rosjanami. Przecież rezydent ma ludzi z kraju, których zwerbował.
- Ale to Amerykanie rozpoczęli Majdan i żydzi, chazarzy chcą rozbicia Ukrainy, aby utworzyć jedno państwo?
- Rosjanie i w Ameryce mają swoich agentów, na pewno w większym stopniu niż Amerykanie w Rosji. Ukraina i Europa Środkowa to rosyjska strefa wpływów i Rosjanie nie pozwoliliby aby Amerykanie bez ich woli mogli tworzyć ten Majdan, czy Ukraińcy za amerykańskie pieniądze. Pozwolili na to bo to robili ich agenci amerykańskimi rękoma, aby w ten sposób zająć Krym i opanować Wschodnią Ukrainę. To działanie jest przeciw Polsce, bo pozbawiona wschodnich ziem Ukraina domaga się coraz bardziej wschodniej Polski. Tak, mają tu swój udział także Żydzi, jednak destabilizacja Polski najpierw przez Smoleńsk, co się nie udało, a tylko częściowo, a teraz przez napływ niechętnych Polsce Ukraińców jest na rękę Rosji.
- A żydzi nie pchają nas w wojnę z Rosją?
- Oni często są agenturą rosyjską. Będąc przeciw niej podgrzewają atmosferę na rozkaz swoich zwierzchników.
Rosja nie potrzebowała kraść polskich fabryk. Jej plany były bardziej dalekosiężne.

- Czy Niemcy słuchają Rosjan?
- Wbrew pozorom to Rosja chciała zjednoczenia Niemiec. Jej potężna wschodnioniemiecka agentura mogła połączyć się ze słabszą zachodnioniemiecką.
Niemcy realizują, oczywiście, po części swoje interesy, ale w znacznej mierze rosyjskie. Rosja pragnie je bardziej uzależnić od swojego gazu niż Polskę.
Zatem udział Niemiec (o ile) w tzw. Smoleńsku to udział rosyjski?
W znacznej mierze.
Rządzą największe państwa.
To nie Niemcy chcą tworzyć Euroazję ze stolicą w Astana (Satana) tylko Rosja.
- Rosja nie jest państwem rządzonym przez rodowitych Rosjan?
- Nie jest tak do końca. Rosja przyjęła masonerię i nikt jej do tego nie zmuszał. Wytworzyła własny, osobny rodzaj masonerii od nikogo niezależny. Nie tyle rządzą nią żydzi, ile masoneria.
- To rdzenni Rosjanie mordowali Rosjan tak okrutnie i w takiej ilości? W Radach Delegatów Robotniczych i Żołnierskich było 90 procent żydów z tego co wiadomo.
- Nie oni jednak decydowali tak naprawdę. Decydowała masoneria rosyjska. Ludzie chcą rządzić i z tego powodu są skłonni oddać się szatanowi niezależnie od narodowości.
Tak, Żydzi to naród, który niejako (nie wszyscy) oddał się szatanowi, dlatego można się nimi wysługiwać.
Podobnie to nie z poduszczenia żydowskiego zostali wymordowani lechiccy wojewodowie za króla Popiela (Pompiliusza), ale niemieckiego. Świeżo powstającego drapieżnego państwa.
- Żydzi nas jednak okrutnie mordowali, męczyli po wojnie.
- Tak, ale byli z nadania Rosji.
Ich satanistyczna nienawiść jest oczywista, ale to postawa sług silniejszego. Byli pod władzą Babilonu, Rzymu i jak wiesz wysługiwali się polskiej szlachcie. Byli wzgardzeni, ale i potrzebni do nieuczciwych zamiarów.
- Zatem wylądował samolot z delegatami (jakimiś) w Rosji?
- Tak, na lotnisku Smoleńsk Jużnyj.
Zrobiono awarię podwozia jeszcze w Polsce rękami państwa Izrael, z którym podpisany jest specjalny układ dotyczący Okęcia. Zrobiła to Rosja rękami państwa Izrael, czy jak wolisz Żydów.. Izrael ma specjalne prerogatywy w Polsce, po to między innymi aby Rosja mogła wykonywać taką dywersję. Dlatego Miedwiediew nie bał się przylecieć, bo to oni byli twórcami wszystkiego. Rękami swoich ludzi chcieli dokonać niesłychanego zamachu na przywódców, o ile by się to udało, wszystkich państw, by w atmosferze chaosu narzucić Europie swoją władzę.
- Matka Boska jednak do Adama – Człowieka {objawienia uznane przez Kościół, nihil obstat i imprimatur} powiedziała, że to żydzi kontrolują rządy na świecie i oni wprowadzają „Nowy Porządek Świata”.
- To prawda. Jednak nie kontrolują Rosji. Rosyjska masoneria chce wprowadzić Nowy Porządek Świata na własną rękę.
- To USA są lepsze niż Rosja?
- Poznajemy po owocach. USA nie stworzyły ateistycznego obozu, nie mordowały swoich obywateli w nieludzki sposób.
- Ameryka jednak wywołuje wojny i konflikty na całym świecie.
Czyż wiele ważnych postaci USA nie jest agentami Rosji? M. in. podłożonych jak kukułcze jaja już jako dzieci.
- Ale Matka Boża mówi, że zmiana rządów w krajach jak Libia (domyślnie) inne, została już zaplanowana dawno przez Izrael [Orędzie Adama Człowieka luty 2012}.
- Jedno nie przeszkadza drugiemu. Rosja, rosyjska masoneria również pragnie chaosu. Prowokuje USA do wielu działań.
Ale to żydzi przy Roosevelcie chcieli by USA wkroczyły do II wojny.
Byli rosyjskimi agentami. Tak, mieli nadzieję na państwo Izrael, ale Rosji to nie przeszkadzało. Chciała by takie państwo było.
Rosja nie mogła sama połknąć całego zachodniego świata. Zobaczyła to i pragnęła by włączyły się Stany Zjednoczone.
- Ale Stany Zjednoczone są też masońskie.
- Prezentują, a raczej prezentowały cywilizację opartą na chrześcijaństwie. Przenikniętej mocno duchem masońskim, ale jednak chrześcijanie.
- Rosja od czasów Tatarów, którzy ją podbili była państwem należącym do osobnej cywilizacji, jak opisał to Twój rodak Koneczny.
Do osobnej należą też Niemcy. A USA jednak, jak Polska, należą, czy raczej należały do łacińskiej.
- A hangar na Okęciu?
- Służby Rosji są dobrze zakamuflowane gdy idzie o wojskowe polskie sprawy. Zakulisowo trzymają tutaj duży nadzór. Owe szokujące rzeczy, o których ty i inni słyszą, o mafii w wojsku, to jest to przestępcza organizacja pod nadzorem GRU.
To GRU nie pozwala rozwijać się polskim wynalazkom i nie pozwalało. Jak wiesz o przypadku z lat 80- tych.
Tak, pomaga Izrael, inni. Ale to są ludzie Rosji. Rosja zasiedlała Polskę swoimi żydami by was ujarzmić {zapisane nieczytelnie słowo, prawdopodobnie „kontrolować”, „kontrować”?} , a przede wszystkim Zachód. Niech Cię nie zwiedzie antyrosyjskość Kaczyńskiego czy Macierewicza. Oni są głęboko zakamuflowanymi rosyjskimi agentami. Macierewicz podlega masońskiemu GRU, sam będąc masonem, Jarosław Kaczyński FSB, czyli dawnej KGB, NKWD.
W Rosji dlatego jest taki tygiel narodowy w elitach, by móc rządzić światem i by taki Żyd mógł czuć się jak u siebie w masonerii rosyjskiej. Gdyby byli tam sami Rosjanie byłoby to niemożliwe.
- Czy taki Lech Kaczyński był też agentem GRU, czy FSB, a może go w ogóle nie było?
- Te sfałszowane zdjęcia, które oglądasz to dzieło masońskiego GRU.
- Jakże rodziny mogą nie protestować oglądając swoich bliskich na sfałszowanych zdjęciach i same dają je do albumów?
- W ten sposób pokazują swoją władzę innym służbom, a równocześnie w sposób niezauważalny dla Polaków, na sposób masoński, psują przestrzeń publiczną, jej ducha, wprowadzają podświadomie strach i zamęt.
- W jaki sposób mogło być, że pasażerowie mogli mieć problem z nogami?
- Pomyśl. Jeśli samolot ląduje, uderza o podłoże bez podwozia to ucierpią najbardziej nogi, nie chroni ich fotel.
- A WTC?
- To zrobiła masoneria amerykańska i żydowscy sataniści z Izraela.
- A Rosja nie maczała tam swoich palców?
- Rosjanie mieli nad tym kontrolę, ale nie ingerowali.
- Wybacz Panie jeśli te zapiski nie pochodzą od Ciebie. Wiesz , że ja ich nie pragnę i chodzi mi tylko o to czy są Chrystusa.
- Biegną przez Twój umysł, ale są moje.
To, że miałeś sen ostrzegający cię przed pobytem w Rosji to było ostrzeżenie senne. To się może ziścić gdybyś pojechał do Rosji, także do dawnych Prus, które są obecnie pod władzą Rosji.
- Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
- Nie grzeszysz przecież teraz dziecko.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idź spać, a przedtem odmów III część różańca.

( czwarta nad ranem).

-Tak mój synu. Delegacja wleciała do Rosji i wylądowała na lotnisku Jużnyj, w Smoleńsku. Bez wypuszczonego podwozia. Na samym lotnisku, na betonie.
- Czy cała Delegacja, te 96 osób zaginionych, łącznie z załogą?
- Zamordowanych.
To wielkie tajemnice, sprawy (mój synu), które Ci zdradzam.
Tak, liczba to okultystyczna i syn generała GRU Dugin, szef masonerii rosyjskiej prawdę mówi, że GRU to zakon okultystyczny.
- Czy był tylko jeden samolot bliźniak?
- Jak Ci kiedyś powiedziałem, że nie zawsze rozumowe, słuszne z pozoru dociekania, pokazują stan rzeczywisty.
- A wizyta Petreusa i ludzi ( z nim) po co?
- To też wojskowa masoneria. Innego formatu, ale także. Im też zależy na ukryciu prawdy przed Polakami. Wiedzieli o 10. 04 tak jak Rosjanie wcześniej o WTC, ale nie zamierzali temu przeciwdziałać. To była manifestacja wobec Rosji, ich służb i ludzi w Polsce. Drugą rzeczą było to, że wykonywali konkretne działania.
- Jakie Panie?
- Oglądali to co robią Rosjanie w Polsce, monitorowali.
Podobnie jak Rosjanie obserwowali WTC i potem zastosowali to w innym wariancie 10. 04. 2010. Znana Ci jest historia z CIA działającym w Polsce, które zabiło młodego działacza Solidarności, który odkrył prawdę. Po prostu starali się być na miejscu, wewnątrz wydarzeń. A Rosji to nie przeszkadzało.
Wywiady tolerują się w pewnym zakresie i mogą być obok siebie, o ile to nie zagraża całościowemu planowi jednego z nich. Wtedy zaczyna się wojna, często niewidoczna przez postronnych, czasami przeradzająca się w prawdziwą wojnę.
- A co z Lechem Kaczyńskim?
- Lech Kaczyński był agentem Izraela i USA i po to aby go uratować wymyślono nagłą wizytę na Litwę.
- Czy go uratowano?
- Przyśnił Ci się jako zmarły, czyż nie?
- Był w ogóle Lech Kaczyński?
- To że są sfałszowane zdjęcia od dzieciństwa nie oznacza, że był tylko jeden brat bliźniak. To wydaje się logiczne, prawda, ale wcale nie musi tak być.
- Nie rozumiem. A prawdziwe zdjęcia? Dlaczego Amerykanie na przykład nie pokażą tego cyrku?
- Wywiady, jak zauważyłeś, nie pokazują zwykle swoich metod opinii publicznej, do tego bezinteresownie. A już masoneria w nich zwłaszcza.
Masoneria anglosaska nie będzie więc tego demaskować.
Rosja robi takie rzeczy dla wywiadów innych państw po to by pokazać swoje wpływy w Polsce i jak Ci powiedziałem dla podstępnego trucia ducha w Polsce.
Ludzie nie zauważają, Ty zauważyłeś, zresztą ktoś Cię naprowadził.

- Jak to jednak może być, że nikt na przykład z przyjaciół Janeczka nie chwali się tym, nie opowiada, zdjęć nie ma ze ślubu itd.
(brak odpowiedzi)
Moje zresztą zmęczenie i znużenie.
- Chwała Tobie Panie.


Orędzie Jezusa Chrystusa 26 X 2016 cz. 1 Polacy muszą znać prawdę, czas prawdy się zbliża


(rano, środa przed południem) 26 X

- Pisz mój synu. Masz dużo do pisania.
Czasu też nie jest wiele, jak Ci to powiedziałem i mówię to innym. Polacy muszą znać prawdę, czas prawdy się zbliża. Ja jestem prawdą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Polacy muszę stanąć w prawdzie.
Polacy muszą iść moją drogą.
Polacy muszę kroczyć moją drogą z moim sztandarem w dłoni.
Jak wiesz szatan jest bardzo zawzięty na Twoją ojczyznę. Zawsze był zawzięty. Ale szczególnie od czasów mego przyjścia na świat, a im później, tym bardziej.
Oczywiście szczególnie od czasu rozrostu siły masonerii, od czasów tego co ludzie nazywają oświeceniem, a co jak wiesz oznacza wedle nich oświecenie nauki i wyjście z ciemnoty „ducha”, a tak naprawdę jest pociągnięciem w ciemność ducha, a oświecenie dla tych, którzy chcieli, aby ten termin funkcjonował w świadomości ludzi, oznacza oświecenie lucyferyczne, oświecenie upadłym aniołem.
Dlatego też naród niemiecki będzie osądzony, bo przyjąwszy chrześcijaństwo zaczął od mordów i to mordu na elicie Polski i gnębienia, mordowania i innych krzywd na Słowianach, którzy mieszkali na swoich ziemiach, można by rzec odwiecznych (to odnośnie Twoich myśli).
Dlatego będzie tym surowiej osądzony, bo przyjął prawdę i wykorzystał do poszerzania swej przestrzeni nie w zgodzie i pokoju, jak czynili to Polacy wcześnie i potem za Jagiellonów, tylko przez grabież, mord, oszustwa, krzywdę, okrucieństwo, pogardę.
Chciałbym go uratować, bo dawał świętych mężów i święte niewiasty. Budował mimo wszystko kulturę i cywilizację chrześcijańską, to znaczy dawał swój duży wkład.
Jednak nie mogę. Skala krzywd przeważa, zwłaszcza te z czasów II wojny.
I dalej chce czynić zło i prowadzić ekspansję.
Zatem zginie, jako naród biologicznie, jako państwo. A i to jest moim miłosierdziem, bo gdyby tak się nie stało wielu ludzi poszłoby na zatracenie, w tym Niemców. Wiele dusz trafiłoby do piekła.
Osądzony zaś będzie wszem i wobec ludzi, innych narodów, mocy mi podległych, aniołów, zwierzchności, władz, Ziemi i wszechświata całego na Sądzie Ostatecznym.
Tak jak i każdy naród. Baczcie aby wasz naród, Polacy, znalazł się po prawej stronie, aby wasze zasługi przeważyły nad winami.
Bez wewnętrznego nawrócenia nie ma zwycięstwa Polski, ani jej rozkwitu, ani obrony przed napaściami zła.

Orędzie Jezusa Chrystusa 26 X 2016 cz. 4. Smoleńsk uzupełnienie: Smoleńsk to dzieło szatana. Niektórzy zostali zabici w Polsce

- Smoleńsk moje dziecko jest dziełem szatana. Jako taki wymaga modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia Bogu za grzechy.
- Pobożni ludzie dawnej pytaliby, czym Panie zgrzeszyliśmy, że tak nas dotknąłeś?
- Reakcja istotnych sił narodu, uczciwych Polaków była właściwa.
Niestety satanistyczne siły są również w Kościele, szczególnie w Warszawie, choć nie tylko.
Naród był bez pasterzy, albo można było też rzec, że było ich za mało i byli za słabi.
Ale czy modlicie się za swoich pasterzy? Skąd mają czerpać siły? „Uderz w pasterza, a owce się rozpierzchną”. Na biskupów, pasterzy Kościoła jest więc największy ukryty atak, największe zakusy szatana. W drugiej kolejności na kapłanów. Ale pierwszym celem są biskupi.
I co się stało? Jak naród potem wziął udział w modlitwie różańcowej za Ojczyznę..
Marne to ilości zadeklarowanych w stosunku do odmawiających różaniec codziennie w Radio Maryja.
Ale ani biskupi, ani w Radio, które chciała dać Polsce moja matka, nie nawołują do krucjaty różańcowej. Owce są winne, ale o ileż bardziej 
pasterze.
Szatan czyni wszystko aby Polacy się nie podnieśli.
Teraz dopiero narodowa pokuta.
Dobrze, ale czemuż nie wcześniej. Ofiara Smoleńska nie byłaby potrzebna. Wiem, że się krzywisz i wzdragasz jak to mówię, ale przecież nie mogłeś być pewien, a teraz już wiesz, że zginęli w Smoleńsku.
Tak, nie wszyscy. Niektórzy zostali zabici w Polsce. I nie było jednej delegacji, ale loty do Rosji były.
Po cóż by likwidowano hangar na Okęciu jeśli nie po to by zatrzeć miejsce zbrodni. Po cóż by zabijano architekta i dwie inne osoby, gdyby nie to, że to zdarzenie mogłoby je naprowadzić na miejsce zbrodni.
Po cóż by był porzucony daleko od lotniska samochód Agaty  Indeckiej gdyby nie to, że została uprowadzona.
- Ale z tego co Matka Boska mówi wynika, że wszyscy zginęli w Smoleńsku.
- Nie wynika mój synu. Przekaz Mojej Matki nie może podawać błędnych informacji.
Jednakże Moja Matka w tych przekazach nie chciała i nie mogła podawać dokładniejszych informacji choćby takich, że niektórzy zostali zamordowani w Warszawie.
„Jeszcze wiele miałbym wam do powiedzenia, lecz teraz znieść (jeszcze) tego nie możecie”.
Podobnie i Moja Matka w tej sytuacji i tym stanie rozumienia sprawy. Uznano by, że to przekaz zainspirowany może złym duchem, albo zafałszowany a i sam biskup Dzięga nie zatwierdziłby go wtedy.
Ludzie dodatkowo w części zwątpiliby w Matkę Bożą i Boże Miłosierdzie. Ogarnęłaby ich zgroza i czuli by się zagubieni.

- Wiem, ty reagujesz inaczej. Ciebie to raczej mobilizuje, ale też dlatego, że lubisz gdy stoisz obok, albo ponad tłumem. I masz inną wiedzę. Łechce to też Twego ducha. No i nie jesteś człowiekiem prostym i poczciwym.
Nie ma dla Ciebie niemożliwych scenariuszy, choć równocześnie długo weryfikujesz i trudniej „wierzysz” w pewne rzeczy. Jesteś złożoną osobowością i takim Cię uczyniłem. To jednak wszystko ma mi służyć i pracować na Twoje zbawienie, a nie na rzeczy przemijające, będące Światem i często zabarwione grzechem, albo wprost grzeszne.
Jesteś jak żołnierz elitarnej jednostki, który znakomicie się w nich sprawdza, a nie spełnia wymogów jako zwykły żołnierz.

Z tym Cię pozostawię Mój Synu i z Moim Błogosławieństwem. Jutro znów będziesz pisać. Uniż swoje serce i czekaj na mnie z radością.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.
- Dziękuję Panie.


Orędzie Jezusa Chrystusa 15 II 2017. Jeśli wrogowie Polski związani ze Smoleńskiem zechcą Ci zrobić krzywdę ujawnię więcej/ Polska krajem starożytnym


- Moje dziecko.
Wiesz przecież, że gdybyś nie miał publikować tego przekazu to bym Cię ostrzegł, to bym Ci to powiedział. Ostrzegłbym Cię i nakazał wyłączyć, powiedział, że to jest dla Twojej wiedzy.
Niczego dziecko co ci przekazałem nie nakazywałem wyłączać z publikowania, także żadnych Twoich spraw osobistych, ale To jest dziecko Twoja wola.
Także dziecko i ten przekaz: masz prawo go nie publikować, bo to Cię może narazić w oczywisty sposób. Masz prawo go nie publikować, natomiast ja nie mówię Synu, że masz to robić, że masz nie opublikować.
Tak jak się domyślasz i domyślałeś wcześniej, to że będzie na Ciebie zamach, to jest w związku z tym przekazem przede wszystkim. Bo tak daliby Ci zapewne spokój, przynajmniej w Polsce.
Zatem moje dziecko narażałeś się wcześniej pisząc rzeczy, które wynikały z dociekania, w znacznej mierze trafne, tak i narazisz się teraz publikując to. Jednakże dziecko, jak napisałem: Jest to prawda, która musi być Polakom znana. Polacy muszą znać prawdę, tą, inną. Także o swoich przedchrześcijańskich korzeniach. I to mówię Ja, Jezus Chrystus. Ja, Jezus Chrystus nie znoszę żadnego kłamstwa, także „ dla dobra sprawy” jakby to niektórzy powiedzieli. Ja, Jezus Chrystus brzydzę się kłamstwem. Każdym kłamstwem
i każdą manipulacją.
Więc nie może być manipulacji i kłamstwa gdy idzie o przedchrześcijańskie korzenie Polaków/Lechitów. I to, że wtedy wasze państwo było godne, szacowne i silne. I to, że byliście rozwiniętym kulturowo krajem. Oczywiście Kościół przyniósł wiele, pod względem cywilizacyjnym, wartościowych rzeczy, nie mówię o wierze, bo ta jest oczywista, natomiast chodzi o rozwój cywilizacyjny. Natomiast i wasz rozwój nie był rozwojem półdzikich ludzi, jakby niektórzy chcieli to ustalić. Widzisz są odkrycia, jest odkrycie za odkryciem, teraz ostatnio słyszałeś i o hucie szkła sprzed 2 tysięcy lat. Zmienia się obraz Polski przedchrześcijańskiej.


- Tak dziecko, jesteście narodem starożytnym i Słowianie jeszcze przed moim narodzeniem emigrowali z waszych ziem z powodu przeludnienia i szukali nowych siedzib. To jest prawda dziecko, to jest fakt i ja mówię, że to jest rzecz nie do podważenia.

Dalej moje dziecko zastanawiasz się nad publikacją. Jak Ci już powiedziałem – zostawiam to Twojej woli.
Polacy muszą znać prawdę, ale Cię ani nie przymuszam w tej sytuacji, ani nie będzie grzechem jeśli tego nie opublikujesz, ani nie będzie mojego niezadowolenia względem Ciebie. Inaczej byłoby gdybyś zatrzymał pewne rzeczy apokaliptyczne.
Wiem, że też zwlekałeś ze względu na swoje, moje dziecko niestety, bunty i niewdzięczności względem mnie i chciałeś być w dobrej dyspozycji gdyby Cię spotkała śmierć po prostu, aby pójść jeśli od razu nie do Raju, to w znacznej mierze wynagrodzić mi przed tą śmiercią, a tym samym być bardziej czystym w moich oczach i aby Sąd, który jest w chwili śmierci był dla Ciebie jak najbardziej łaskawy. Moje dziecko, jak Ci powiedziałem i moje słowo się nie zmienia. To nie było warunkowe: jeśli będziesz grzeszny, nie będziesz grzeszył, tylko powiedziałem Ci bezwarunkowo: Włos Ci z głowy nie spadnie podczas zamachu. Natomiast i wcześniej i później powinieneś być w jak największej mojej bliskości, bo przecież nie wiesz co się może później stać, nawet po tym zamachu, gdzie Ci włos z głowy nie spadnie.
Ale moje dziecko jak będziesz przy mnie o wszystkim będziesz wiedział, jeśli nie w szczegółach, to tak jak do tej pory Ci przekazywałem, co powinieneś robić, czego się strzec.
I także, oczywiście, moje dziecko ponieważ to jest mój przekaz Jezusa Chrystusa i nie ma tu podawanych szczegółów, nie jest to takim zagrożeniem dla wrogów Polski, dla Rosji i dla innych, którzy byli związani ze Smoleńskiem, jak byłyby szczegóły, czy relacje jakichś ludzi mocno zaznajomionych ze sprawą. Zawsze można wzruszyć ramionami, lub nawet to wyśmiać.
Natomiast wielu Polaków, nie od razu, ale jednak to, moje dziecko, uzna.
- Za mało Cię Panie wielbiłem za Twoje dzieło, za to dzieło.
- Moje dziecko. Wynika to w znacznej części z Twojej sytuacji. Już o tym mówiliśmy kilka razy. Gdybyś był tam gdzie chcesz, pracował jako pracownik umysłowy rozwijając się, wychodząc gdzie chcesz, spotykając się z kim chcesz, nie martwiąc się o ogrzewanie domu, ani się tym nie zajmując, nie stresując, to byś się więcej modlił, wielbił mnie, dziękował mi. Co nie znaczy, że nie powinieneś tego czynić od początku tych przekazów, od jesieni, tym większa byłaby Twoja zasługa.
Tak, moje dziecko. Zrobiłem to niechętnie mówiąc o Smoleńsku. Zrobiłem to ponieważ Ty jesteś odpowiednią osobą, a jak przecież powiedziałem czyż Bóg jest od tego, aby rozplątywać to co splątały służby nazywane przez was specjalnymi.
Nie moje dziecko, Bóg nie jest od tego, ale gdy taki brak ducha jest w ludziach i brak chęci służenia ojczyźnie, a jesteście moim narodem umiłowanym to Bóg przychodzi i interweniuje.

- Nie wasza to rzecz wiedzieć co, jak i kiedy Bóg poda, przez kogo i czy będzie podana wiedza.
Ja współpracuję z ludźmi, tak jak współpracuję z Tobą.
Niech Ci, którzy na Ciebie ostrzyliby zęby ponieważ baliby się, że będą jakieś nowe przekazy, szczegóły dotyczące Smoleńska niech wiedzą, że mocen jestem, ja Bóg mogę każdemu podać komu zechcę, w jaki sposób zechcę, mogę objawić, mogę to zrobić w cudowny sposób mogę to zrobić przez człowieka. Posługując się ludźmi. Niech zatem zostawią moje sługi w spokoju, bo jeśli zechcą Ci zrobić krzywdę, moje dziecko, to niech wiedzą, że prawda będzie ujawniona w dwójnasób i będzie jej ujawnione więcej.

To jeśli chodzi o Smoleńsk i wątpliwość, którą podsunął Ci ktoś, publikacji tego przekazu.
Zatem jeszcze raz powtarzam : masz dziecko wolną rękę, jesteś odważny, gdybyś nie był odważny, w tej sprawie przynajmniej, w tego typu sprawach, to bym Ci tego dziecko nie podał do publikacji.

Kończy się nam czas rozmowy. Niestety moje dziecko. Chciałbym jeszcze z Tobą rozmawiać mój synu.
Ofiaruj obawę, mimo wszystko, po ludzku biorąc, o swoje życie Bogu. Moje słowo się nie zmienia. Co powiedziałem w wypadku zamachu na Ciebie, tak się stanie. I oczywiście moje dziecko, o ile Twoje narażanie się wcześniejsze i dociekanie w sprawie Smoleńska było tylko narażaniem się dla człowieka, teraz publikujesz M o j e S ł o w a. Zatem zagrożenie Twojego życia ma zupełnie inny wymiar. Każde moje słowo jest słowem wiary, zatem jest to narażanie się dla wiary, niezależnie od tego co powiem, gdy mój sługa to upublicznia.
Bo tak Ci powiedziałem Mój synu – będziesz upubliczniał te przekazy. Nie wyjąłem niczego: żadnego słowa, zdania do tej pory. Pozwoliłem Ci nie umieszczać niektórych osobistych fragmentów, ale coraz rzadziej to też czynisz i umieszczasz już.. wszystko.
Ja działam w świetle. I ty moje dziecko działaj w świetle. Dzięki temu czujesz się coraz bardziej wolny, a jeśli na Ziemi może być taka wolność cóż dopiero w Niebiosach.
Tak dziecko, obawiamy się, że się rozładuje nam Twój krótkotrzymający dyktafon w telefonie, dzięki słabej baterii.
Zatem moje dziecko
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.
- Chwała Tobie Chryste.
Wielbię cię Panie
Dziękuję Panie.
Znów trafiłem w miejsce, w którym Tobie się kłaniałem.


Orędzie na 10 kwietnia 2017

Niedziela Palmowa

9 IV 2017

14.03

Pisz dziecko
- Szatan jest bardzo zawzięty na Smoleńsk. Co mówiłem w tej sprawie, że Smoleńsk to dzieło szatana – to jest jej istota.
I to co przeszło do wiadomości publicznej
(uważaj dziecko) gdy szatan podczas egzorcyzmów poprzez człowieka wycharczał, że nigdy nie dopuści do tego aby poznano prawdę o Smoleńsku.
Jednak w swej pysze zapomina (choć cały czas pamięta bardziej niż wy) kto jest Panem i że ja decyduję co zechcę i jak ujawnić.
Jak widzisz robił wszystko by nie było tego orędzia.. Nie było problemu od dawna z żadnym orędziem. Ty to zapowiedziałeś, ale on i tak wiedział z rękopisu.
Bardzo się tego boi.
Więc wiedzcie wy, którzy mówiąc waszym językiem „zamiatacie sprawę pod dywan”, że pomagacie szatanowi. Dotyczy to także mediów, również katolickich, które tak czynią. A robią tak wszystkie większe media katolickie. W tej sprawie pomagacie szatanowi.
A wy obywatele Rzeczpospolitej, potomkowie nieustraszonych Lechitów nie bądźcie tchórzami. Ja nie chcę tchórzów w Niebie.
Uważacie się za obywateli, a chowacie głowy jak niewolnicy. I łatwo wam przyjdzie przyjąć niewolnictwo. Ciągle je przyjmujecie. A szczytowym wyrazem waszego niewolnictwa będzie przyjęcie mikroczipów pod skórę – to jednak skończy się dla was potępieniem.
Nie chcecie walczyć o jedno, nie będziecie o drugie.
Szatan, synu, boi się, że będę ujawniał szczegóły. Dość powiedziałem.
I Bóg nie jest od tego aby zdradzać detale.
Prawda o Smoleńsku będzie dokładnie jednak wyjaśniona przez ludzi z pomocą Nieba. Nie pomoże zatarcie śladów i śmierć wielu świadków nawet..
Do czego nie będą mogli dotrzeć ludzie dopowie Niebo.
Tak dziecko, tak będzie.
Gdy będzie prawdziwa współpraca ludzi z Bogiem, Polaków z Chrystusem Królem.
Jeśli nie będzie Intronizacji wedle życzeń które wyjawiłem przez Rozalię Celakównę, a o których w przekazach do Ciebie mówiłem, nie tylko, że Smoleńsk nie będzie wyjaśniony, ale zginiecie.
Zginiecie. Nie łudźcie się.
Jeśli nie będzie Intronizacji wedle Mojej Woli.
Oto Ja, Wasz Pan, który chce was suchą stopą przeprowadzić przez Morze Czerwone.
Starożytni Izraelici przeszli. A wy chcecie przejść? Nie można równocześnie służyć dwóm panom.
Strzeżcie się dotychczasowej letniości. I przestańcie być groszorobami. Groszoróbstwo nie może być cechą drugiego narodu wybranego.
Czyż groszorób może podobać się Bogu?
A jeśli nie do czegóż się zda.
Jest to sól, która traci smak.
Jesteście świadkami Chrystusa. Groszorób i widzący tylko koniec własnego nosa przestaje nim być.
A sól, która traci smak jest, jak powiedziałem, tylko na podeptanie.
Już po was wrogowie depczą i skrycie zaciskają pętlę. A wy zadowoleni, że was (zda się wam) nikt nie rusza. Ale do takich jak wy i przede wszystkim słabszych swoich rodaków jesteście hardzi. Często pełni buty i pychy.
A na słowo „żyd”, które mielibyście wypowiedzieć publicznie trzęsiecie się ze strachu. Plemię żmijowe to widzi i gardzi wami.
Odwagi. Ja Jestem. Nie bójcie się. Nikt kto służy szatanowi nie może wygrać z Bogiem. A wy boicie się bardziej tych, którzy służą szatanowi niż gniewu Boga. Tym samym boicie się szatana bardziej niż Boga.
A to złe i głupie.
Szatan nie sprawi, że choć chwilę z życia wam ujmą, nie sprawi, że dodadzą. Natomiast Bóg czuwa nad wszystkim i bez Jego Woli włos wam z głowy nie spadnie. Dożyjecie tylu lat, ilu zechce, a nie zabraknie Mu w rachubie ni zamyśle chwili waszego życia.
Czemu tak lękliwe są wasze serca?
Gdybyście jeszcze tylko bali się prawdy o Smoleńsku, ale wy boicie się prawdy o chemtrails, prawdy o szczepionkach i innych. Owszem nieliczni się nie boją, nieliczni właśnie.
Naród wybrany to nie może być naród tchórzów. Bóg jest źródłem odwagi. Jeśli nie macie prawdziwie Boga w sercu to nie macie odwagi.
Czy nie uważacie, tak po ludzku, że hańbą jest jeśli nie będzie 10 kwietnia choć najmniejszej pikiety głoszącej znaną od dawna prawdę, że destrukcja samolotu przy Siewierny w Smoleńsku jest fikcją?
Analizowali to dla was, pisali o tym publicznie i do dzisiaj piszą wasi rodacy.
Kto chciał prawdy to dotarł do niej.
Nie można dzieci tak się dać ogłupiać.
Zmieńcie się, odmieńcie wasze serca, bo w odrodzonej Polsce z takimi sercami jakie teraz macie nie ma dla was miejsca.
Weźcie to do siebie i nie lekceważcie jeśli chcecie się ostać.
Mówiłem niedawno poprzez te przekazy o tym, że winienem ocalić dziesiątą część Polaków. I tak się stanie jeśli nie będziecie chcieli odmienić serc.
W ogóle po co do was mówię, mógłbym powtórzyć. „Nie widzicie problemu” mówiąc waszym językiem.
Nie chcecie zmian.
Chcecie trwania i dążenia ku zagładzie.
Słowa: Wy jesteście światłością świata dotyczą także drugiego narodu wybranego:
Taką światłością świata ma być Polska.
Jednakże jeśli nie sprosta próbie, a nie będzie chciała nawet walczyć zostanie zmieciona jak inne narody, bo nie poznała chwili swego nawiedzenia.
Pisz dziecko.
Wolna Polska to Polska Chrystusa.
Nie ma bez Chrystusa Polski Wolnej i silnej. Nawet gdybyście mieli broń atomową, rządzili się u siebie, nawet gdyby bali się was sąsiedzi, bez Chrystusa to będzie krótko żyjący kolos na glinianych nogach. Upadnie nim dożyje dni swej świetności.
Nie pomogą ni dawne kulty, ni nowe, ni „energie” ni rzekome wolności. Bez Chrystusa jesteście martwi. Jesteście martwym krajem. Moglibyście jedynie oddać się szatanowi, ale on was nienawidzi za wybraństwo i tylko skorzysta z okazji by was zniszczyć.
Jestem waszym Królem, jestem waszym Panem.
Jak powiedziałem, w przekazie do mojego syna,  Macierewicz jest rosyjskim agentem, zwerbowany przez wywiad wojskowy GRU, zaś Kaczyński reprezentuje drugi wywiad, dzisiaj nazywany FSB.
Dlatego nie możecie im ufać.
Nie możecie ich popierać.
Powiecie co w takim razie mamy robić?
Modlić się. Modlić o prawdę. I o zmianę tej sytuacji. Najpierw modlitwa i światło, potem działania.
Trzeba być posłusznym Bogi i Jego Świętej Woli. Ona jest najlepsza i najbardziej dbająca o was.
Nie szukajcie poza nią dobra.
W Świętej Woli Ojca jest wasze zbawienie, wasze szczęście.
To, że Polską rządzą, czy współrządzą choć, ludzie reprezentujący agenturę obcych krajów jest dopustem dla Polski i skutkiem  waszych grzechów.
Ale wy się przerażacie.
Oto siódma rocznica i Macierewicz i Jarosław Kaczyński znani jako Ci najbardziej „gardłujący” przeciw Rosji są jej agentami. Jeśli tak to tym bardziej schowacie głowę w piasek.
Prawda musi być głoszona publicznie.
Przede wszystkim prawda dotycząca Boga i sprawa Bożych.
Także prawda dotycząca spraw narodu, zwłaszcza gdy jest to naród wybrany.
                      Na tym zakończ
                      moje dziecko ten przekaz.


13 VIII 2017 cz. 1 Zastanawiałeś się dziś, dziecko, kto dokładniej będzie stał za zamachem na Ciebie (..) Będzie za to konkretnie odpowiedzialny Antoni Macierewicz


Około 2 - giej w nocy


Pisz dziecko

Tak, modlitwa w czasie czuwań nocnych w sierpniu winna być w intencji ocalenia Cię z zamachu. Zatem w potrzebnych intencjach będziesz się modlił w każdym innym czasie.

Zastanawiałeś się dziś, dziecko, kto dokładniej będzie stał za zamachem na Ciebie, a przede wszystkim czy będzie to ktoś kto reprezentuje obecną  władzę w Polsce w tym i  oficjalni przedstawiciele lub zwierzchnicy służb specjalnych.
Będzie za to konkretnie odpowiedzialny Antoni Macierewicz. „Zalazłeś mu za skórę” jak mówicie, najpierw dociekaniem w sprawie Smoleńska. W materiale  „Posłanki Szczypińska i Kempa przyleciały 10.04 2010 samolotem” zarzuciłeś mu kłamstwo.
Wcześniej temuż człowiekowi bardzo nie spodobały się Twoje „Pytania o prezydenta i Delegację 8 - 10” i prawdą jest co ci powiedział mający nie wirtualne kontakty, wiekowy już badacz smoleński, iż drażnią go bardzo.

Wreszcie moje Orędzie gdzie wymieniam go jako służącemu GRU. Wytoczyć ci procesu nie może i nie chce. Przedstawia się wszakże jako katolik i to gorący. Zatem pozywanie do sądu kogoś kto ma Orędzia i jest katolikiem ośmieszy go podwójnie. Nawet „Wyborcza”, w tej sytuacji, stanęłaby po Twojej stronie. Tak synu sprawiłbym. Cóż synu. Po mojej stronie nie raz stawał Rzym, który przecież gnębił Izrael.
Nie mógł tego zrobić gdy nie był przy władzy. Teraz może. Orędzie z (podasz link) https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2017/02/oredzie-jezusa-chrystusa-smolensk.html
 przepełniło „czarę goryczy” jaką wylałeś na tego lubieżnika, wzorem wielu satanistycznych Żydów realizującego podsuwane przez szatana lubieżności na swojej płci, zwłaszcza młodzieńczej.

Tfu! Tak synu, to prawda. To jest ohydą zawsze w oczach Boga. Pamiętaj o tym. Przez to można być potępionym, a ściślej samemu się potępić, gdy w tej chwili śmierci nie okaże z tego powodu skruchy. A o to jest trudno.
Brak ojca sprzyja homoseksualizmowi, lub niewłaściwe z nim stosunki. A Żydzi stracili Ojca, dostali zaś za ojca Lucyfera. I jak sami sataniści mówią. Związek mężczyzn to nasz ślub, ślub szatana.
Lepiej byłoby pozbawić się męskości niż w ten sposób grzeszyć. Wtedy wprawdzie nie miałoby się zasługi walki o czystość, lecz nie byłoby się potępionym.
- Myślałem, Panie, że za inicjatywą zamachu będą stały „nieokreślone” masońskie siły, illuminati, a nie mściwy Antoni.
- :) A jednak dziecko. Zawsze w grę wchodzą urażone ludzkie ambicje. Zaś Żydzi są i byli szczególnie mściwi. Czyż ta mściwość nie wyraziła się najpełniej we mnie?
- Podobnie mściwy jest Putin też pragnący tej samej płci i to nie młodzieńczej jak Macierewicz, ale chłopięcej wprost. Oto mężowie stanu!
- A Jarosław Kaczyński. Też Panie, powiedziałeś, że jest rosyjskim agentem- fsb.
Nie, dziecko, on w tej sprawie nie wykonywał żadnych działań. W Twojej sprawie. Za Smoleńskiem stoi, jak mówiłem, GRU, Ty zaś „nadepnąłeś na odcisk” człowiekowi tej satanistycznej organizacji.
- Ale ty Panie mnie uratujesz?
- Obiecałem Ci to i to bez względu jaki będziesz i co będziesz robił. Ale gdy jesteś na mojej drodze jest to szczególnie pewne. Gdy przyjdzie czas powiem Ci co robić.
- Czyli słucha on rozkazów rezydenta GRU w Polsce?
- Oczywiście moje dziecko.
Pytaj jeszcze dziecko.
- O cóż Panie?
- Wiem, dziecko, że już te sprawy, agentura, jak teraz pomyślałeś „nieco bokiem wychodzi”, ale taka jest Twoja rzeczywistość. Ja sam nie uczyniłem jej inną, a utwierdziłem ją podając Ci moje orędzie.
- Panie ten człowiek od dawna nie wzbudzał mego szacunku.
- Kiedyś jednak wzbudzał. Nie bądź zbyt dumny moje dziecko. Jest w strukturach „oficjalnej władzy” od początku „przemian” a przecież jeszcze wcześniej. Nie jest dla Ciebie „niegodnym” przeciwnikiem.
Skoro już tu Twa myśl biegnie to dopowiem iż rezydent GRU w Polsce nie macza w tym palców.
Nie szanuje przecież zbyt ministra Macierewicza. Nie będzie też jednak mu przeszkadzał.
- Czyli kimś kto chce mnie zabić jest oficjalny gorący katolik.
 Ironia losu, moje dziecko, jak mówicie?
Właśnie fałszywi, gorący katolicy będą was biczować i wydawać w synagogach. On jako mason zaś przyjmuje Komunię świętokradczo.

Zapisz dziecko
- Cóż zapisać Panie?
- Nie przywiązuj jednak do tego wagi. Kim jest i jaki jest. Zdradzam to, i potwierdzam też kim jest.
Chciałem abyś wiedział, że nie nieznane, nieokreślone siły na ciebie uderzą tylko konkretny człowiek. Zawsze jest to konkretny człowiek. Tak jak król bogaczy Rotszyld, który zgromadził wielką część majątku świata.
- Ale jak na to pozwalają Panie? Żeby jeden człowiek miał taki majątek.
- Jeśli jest to jeden człowiek to wiadomo kim jest i można mieć nad tym kontrolę.
Tak synu, mają Ci o których wspomniałem, którzy są „masonerią” od niemal pierwszych ludzi (podasz link).https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2017/03/orezie-jezusa-chrystusa-4-iii-2017-od.html
- Nie chcą mu zagarnąć jego pieniędzy?
- Ależ one są ich. On nimi zarządza, lecz nie może dysponować według swojej woli. W pewnych granicach może. Lecz tylko w pewnych.
- Diabeł się zawsze chowa.
- Otóż to synu.


Módl się teraz dziecko
Jak zawsze zmęczyłeś się dłuższym moim
dyktandem. Do tego jesteś w trakcie
nocnego  czuwania.
- Chwała Tobie Baranku
:)


Około pół godziny później.


Pisz dziecko

- Cóż pisać Panie?
- A co chciałbyś moje dziecko?
- Chciałbym zapisać to co Ty Panie teraz najbardziej chciałbyś, tak czuję.
- Wiem dziecko, że tak czujesz.
Cóż, ja Bóg pragnę dusz, a jeśli chodzi o przekazywane moje słowa. Nie mam ograniczeń. Dlatego daję człowiekowi możliwość jak Tobie, co chce usłyszeć, gdyż wiem, że to nie będzie niezgodne z moim pragnieniem.
- Dziękuję za zaufanie Panie. Nie czuję się w żaden sposób kimś takim. Tym bardziej, ze mi pokazałeś moją nędzę, a jest na pewno większa.
- O wiele większa, dziecko:) i ją mi też ofiarowujesz.


Pisz dziecko

- Zamach na Ciebie będzie lecz odsłonimy tę brudną grę.
- Tak Panie?
- To co zakryte trzeba odkryć.
Napisz też dziecko o tym wynalazku, którego wdrożenie uniemożliwiło GRU.
- Gdzie Panie?
- Gdzie chcesz, synu.
- Dobrze Panie.
- Jak ją Panie odsłonimy?
- Pokażę Ci dziecko.
- A teraz?
- Powiedziałem, jeśli wrogowie Polski zechcą Ci zrobić krzywdę odsłonię nowe zasłony tajemnicy smoleńskiej.
- Tak Panie.
:)
Zatem pytaj dziecko.

- To bieda, Panie, że to już nad ranem a ja jestem znużony.
- To musi wykuwać się w pewnym trudzie. Pytaj.
- Ile osób było w Delegacji, która wylądował na Jużnyj.
- Nie jest istotna, dziecko, dokładna liczba osób. Powiem jednakże iż była to ponad połowa.
- Ponad połowa łącznie z załogą?
- Tak dziecko, łącznie z załogą.
- Powiedziałeś, Panie Jezu (link)https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/search?q=smole%C5%84sk+uzupe%C5%82nienie, że loty do Rosji były, ale nie było jednej Delegacji.
- Tak. Przylecieli do Rosji i wylądowali na Jużnyj także ci co przeżyli.
- Czy jeszcze jacyś na Jużnyj wylądowali innym samolotem, których także zabili?
- Nie, dziecko.
- A na innym lotnisku w Rosji?
- Tak dziecko, skierowali samolot na inne lotnisko.
- To znaczy pilot?
Tak, gen. Błasik sam siedział za sterami Jaka. Oto jak prawda miesza się z kłamstwem.
- Czy tam była generalicja?
- Tak dziecko, ale nie cała.
Generał Potasiński i [admirał] Karweta zostali zamordowani w Polsce.
- A ojciec młodego Płażyńskiego?
- Też został pochwycony w Polsce.
- Pytaj dziecko.
- Czy dolecieli na to lotnisko?
- Zostali zestrzeleni.
- I zginęli wszyscy w samolocie?
- Tak, Rosjanie byli wściekli, bo chcieli ich przechwycić.
- Po co te cyrki z gen. Błasikową, która relacjonuje, że cała grupa pułkowników odprowadzała jej męża na lotnisko, ale nie ma żadnych śladów tych pułkowników poza jej słowami.
- Jakikolwiek konkret, tutaj, dziecko, mógłby naprowadzić na ślad „generalskiego jaka”.
- Czy to ten trzeci jak co miał być w hangarze?
- Tak, dziecko.
Generalicja wystartowała później od reszty Delegacji. Dowiedziała się o niebezpieczeństwie i chciała się ratować. Dowiedziała się już poza granicami Polski.
- A wątek czeski Panie?
- W Czechach też jest silna rosyjska agentura.
- Czy zabito ludzi w hangarze i potem zrzucono ich do jego podziemi?
- Sprowadzono ich podstępem pozorując to zamachem terrorystycznym ogłoszonym 9 kwietnia wieczorem.
- I zabito tam?
- Tak synu. Tunel zawalono. Są tam trupy tych Delegatów. Jak powiedział generał [Czaban] „I tylko krew woła szukając ujścia”. (podaj synu pełen tekst jego wypowiedzi).
 "Ludzie pytają, jak się czuję. Odpowiadam - fatalnie - tak jakbym został w ciemnym przejściu podziemnym wrzucony do szczeliny, zasypany kamieniami i jedynym moim pragnieniem jest, aby krew wypłynęła na powierzchnię i wskazała miejsce zbrodni".
- Ilu ich było Panie?
Tych, którzy znaleźli się w hangarze było więcej niż tych, których zabito. Jak słusznie zauważyłeś w swoim czasie: program o nazwie Hala Odlotów ze stylizacją studia na Hangar, a nie Halę Odlotów, był szyderstwem z tej sytuacji.
- Jakie to obrzydliwe Panie. Kłamstwa, ale ciągłe aluzje do prawdy.
- Tak oni to chcą robić dziecko i robią. To wzmacnia siłę takiego działania. Wzmacnia w sposób diabelski. Od czasów Adama i Ewy i grzechu pierworodnego on kłamie podobnie. Trochę prawdy aby ją zmanipulować, zanurzyć w sosie kłamstwa.
- Chwała Tobie Chryste
- Tak dziecko, teraz czytaj Pismo w czasie tej nocy
czuwania a potem odmówisz jeszcze dziesiątkę różańca i położysz się spać.
- Dziękuję Panie Jezu.


13 VIII 2017 cz. 2 Ostrzegłem że jeśli będą Ci chcieli zrobić krzywdę odpowiedzialni za Smoleńsk to ujawnię więcej. Zatem mają to co chcieli


Niedziela, 13 sierpnia

14.30

Pisz dziecko

Kontynuujmy, moje dziecko, smoleńskie pytania.
- Och Panie, jestem nędzą.
- Dziś i wczoraj masz moje nowe, szczególne Łaski. Ciesz się tym i dziękuj. Te Łaski to nie smoleńskie odpowiedzi, chociaż to także wielka moja Łaska dla Polaków, ale Twoje serce.
Twoje serce dla Mnie i nie tylko.
- Chwała Tobie Chryste.
Jestem Panie nagi a Ty mnie przyodziewasz.
- I także dosłownie moje dziecko:)
- Mój promienny Panie, aby się można było śmiać trochę jak Ty.
- W tym życiu każdy kto się upodobni do Chrystusa dostanie cząstkę jego osobowości, także w ciele choćby nie był urodziwy.

Tak dziecko, dzisiejszy i wczorajszy [nocny] przede wszystkim przekaz też opublikujesz szybciej. Opublikujesz go dziś wieczorem, późnym wieczorem.

(po modlitwie)

- Pytaj moje dziecko.
- Czy z Okęcia wyleciała więcej niż jedna Delegacja?
- Tak, zresztą  i w oficjalnej wersji były przecież, jak pamiętasz dwa samoloty: „Prezydencki”  Tupolew i jak z dziennikarzami, którym potem miał wrócić min. Sasin wraz z nimi. Był zatem i jak generalicji, który też wystartował z Okęcia.
- A ten trzeci samolot, czy właściwie czwarty, który miał też wylądować na Jużnyj, ale ich nie zabito, też wyleciał z Okęcia?
- Tak dziecko także z Okęcia. To był wyczarterowany samolot embrier.
Nim leciał m. in. Antoni Macierewicz, posłanki Szczypińska i Kempa i inni „ocalali”.
- A ten, Panie, samolot co „zniknął” w którym byli delegaci przechwyceni na Jużnyj.
- I zamordowani synu.
- To był Tupolew?
- Tak dziecko.
- I co się stało z wrakiem?
- Został zezłomowany. Dorzucano potem  z niego szczątki na Siewierny .
- Ale nie wszystkie szczątki tam, to z tego Tupolewa?
- Nie synu, mniejszość zdecydowana jest z „prezydenckiego Tupolewa”. I na pewno nie te zardzewiałe:).
- Nie myślałem, że ta sprawa do mnie wróci.
- Któż jak nie Ty, dziecko:)
- Gdyby jednak nie był planowany zamach na mnie to byś Panie Jezu nie mówił o nowych rzeczach?
Nie dziecko, nie mówiłbym. Ostrzegłem (podasz link)
, że jeśli będą Ci chcieli zrobić krzywdę odpowiedzialni za Smoleńsk to ujawnię więcej. Zatem mają to co chcieli.
- Z Bogiem nie można wygrać.
- Otóż to dziecko. Oni wierzą, że ty masz słowo Boga, ale traktują to satanistycznie, po swojemu. Ich Bogiem jest szatan i wielu z nich wierzy, że  kiedyś przejmie władzę w Niebie. I oni wraz z nim. I obalą mnie Boga Jedynego i Odwiecznego Stwórcę Wszechrzeczy.
Tak to jest dziecko i takie przekonanie można mieć gdy się popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu.

- Panie Jezu, Mistrzu i Zbawicielu a ten słynny film ze strzałami zwany też filmem „1,24” i jeszcze inaczej.
- Chodzi ci o to dziecko czy jest fałszywy czy prawdziwy?
- Tak Panie.
- A jak Ty myślisz dziecko?
- Ja się od dość dawna skłaniam do tezy, że ścieżka dźwiękowa jest prawdziwa, a obraz nie jest tożsamy ze ścieżką dźwiękową, być może nawet stworzony z pikseli, ale tego nie wiem.  I nie jestem pewny.
- Tak dziecko, ścieżka dźwiękowa jest prawdziwa. Zanotowała prawdziwe zabijanie ludzi, Nie ma to miejsca jednak na Siewierny.
Nie było tam prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czyli nie był także wśród Delegacji przechwyconej na Jużnyj (zamordowanej).
Nie było go na Okęciu.
Miał zostać ewakuowany z Litwy przez CIA, Mossad, ale Rosjanie przechytrzyli i go zabili. Oto cała tajemnica.
- A Maria Kaczyńska?
- Była w Delegacji tupolewa.
- I leciała bez męża?
- Wiedziała, że musi być ewakuowany. Nie sądziła jednak, że i ją spotka śmierć.
- Nie rozumiem jednak Panie dlaczego Rosjanie mieliby zabijać  swoich agentów. Tego się nie robi.
- Kogo masz na myśli dziecko?
- Na przykład Nurowski, szef polskiego związku olimpijskiego, czy prezydent Kaczorowski.
- Oni ich nie zabili dziecko.
- Mówiłeś Panie, że delegatów z tupolewa zabili.
- Jednakże nie znajdowali się w tupolewie.
odpowiedziałeś
-"Tak mój synu. Delegacja wleciała do Rosji i wylądowała na lotnisku Jużnyj, w Smoleńsku. Bez wypuszczonego podwozia. Na samym lotnisku, na betonie".
- To zapytałem:
"Czy cała Delegacja, te 96 osób zaginionych, łącznie z załogą?" 
- Ty, Panie, powiedziałeś
"Zamordowanych". 
- Powiedziałem też potem jednakże, że nie wszyscy z zaginionych zginęli w Smoleńsku. Niektórzy zostali zabici w Polsce. Nie znaczy to jednak że wszyscy [zostali zabici]. Zabito jednak prawie wszystkich. Prawie wszystkich z liczby 96 powszechnie znanej jako jedna Delegacja.
- Czy zabito Wassermana?
- Tak dziecko.
- Ale dlaczego, to Żyd?
- To nie wystarcza, dziecko aby być uratowanym. I przynależność do masonerii też nie wystarcza. Trzeba być człowiekiem Rosji.
Tak dziecko, nie można ufać komuś kogo wypuszczono z sowieckiego więzienia, a który staje się potem prezydentem rządu na emigracji, po tajemniczej śmierci legalnego prezydenta. Reszta jest znana i okoliczności. Pan nie musi tego dopowiadać.

Dobrze dziecko,
bo nie przepiszesz dziś.
Musisz jeszcze trochę odespać
nocne czuwanie.
Przesyłam ci mój Jezusowy pocałunek
Twego Mistrza i Pana.
Błogosławię Ci na ten dzień i na Twoją niedzielną,
ale dla Boga pracę.
-  Ach mój słodki Panie.
- :)


17. 00


Zapisz dziecko

- Przepisuj, bo potem nie dasz rady. Modlitwa jest potrzebna i pierwsza, lecz jeśli chcę byś to dziś umieścił to jest to teraz dla Ciebie pierwsze.

- Dobrze Panie.
Chwała Tobie Chryste.
- :)

Zapisz dziecko
- Tak dziecko. Podziękuj tym osobom, zwłaszcza tej niewieście. Jest mi bardzo miła.


   Otrzymał Krzysztof Michałowski (Cyprian Polak)15 VIII 2017 Winni też Polacy na podstawie tych informacji i mojej miłosiernej pomocy sami analizować i traktować to jako fundament. [informacje, które podał Pan Jezus o Smoleńsku]


- Mówisz dziecko, że Smoleńsk trochę wybił Cię „ z rytmu”. Tak, to prawda. Zacząłeś i wertować tego typu rzeczy przede wszystkim pod kątem ekshumacji, bo o dwóch osobach (Nurowski, Kaczorowski) powiedziałem, że nie zostały zabite.
Jednakże trwaj we Mnie i wszystko mi zawierzaj.
Jak sobie niedawno przypomniałeś Traugutt dowodził powstaniem i był jego dyktatorem a przecież mówi się o jego procesie beatyfikacyjnym. Zatem można:). I Smoleńsk, dziecko, zatem i cokolwiek bym nie zdradził można zanurzyć we Mnie i nie mieć żadnego uszczerbku ani rozchwiania w związku z Absolutem, ze Mną.
Jednakże teraz nie będę zdradzał.
Winni też Polacy na podstawie tych informacji i mojej miłosiernej pomocy sami analizować i traktować to jako fundament.
Teraz nie będę zdradzał nowych rzeczy, jednakże gdy nie zostawią Cię w spokoju będę pokazywał nowe rzeczy i upewniał lub obalał ustalenia i przypuszczenia, które poczyniono publicznie, ale w tym wąskim zakresie w jakim i Ty dziecko uczestniczyłeś, czyli tzw. śledztwa obywatelskiego.
- Chwała Tobie Chryste.

18, 19 VIII 2017 Polacy zwrócą uwagę na prawdę o Smoleńsku, którą daje im ich Pan, Jezus Chrystus, w swej niezmiernej łaskawości, dopiero jak się nimi potrząśnie

Sobota, 19 sierpnia


8.30

- Dziecko, Polacy zwrócą uwagę na prawdę o Smoleńsku, którą daje im ich Pan, Jezus Chrystus, w swej niezmiernej łaskawości, dopiero jak się nimi potrząśnie.
Teraz miałeś wcześniej zrobić dwie rzeczy: Twoje wspomnienie dotyczące rozmowy o wynalazku zablokowanym przez GRU i skontaktować się z (tym) dziennikarzem.
- Tak Panie.


10 XI 2017 Kłamstwo (smoleńskie) trwa a Polacy nie chcą myśleć

20:15
Zapisz dziecko

- Kłamstwo (smoleńskie) trwa a Polacy nie chcą myśleć. Nie chcą używać swego rozumu. Nie trzeba tu nawet zmysłu detektywa. Wystarczy tylko kojarzyć fakty i pokazane zdarzenia i pozy medialne i nie przechodzić nad nimi do porządku dziennego. W tym względzie, mimo (pewnego) budzenia się ducha Polaków na polu religii i wiary, trwa nadal „hańba domowa’ by posłużyć się określeniem znanego profesora, którego Ty dziecko, także w swoim niedawnym przybliżeniu smoleńskim przypomniałeś.
Powiesz synu tutaj kilka słów od siebie.
Z Bogiem moje dziecko.

Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mówiono nam, ż e   o n i   w s z y s c y  musieli wsiąść do jednego samolotu dlatego, że (ówczesna) strona rządowa nie chciała dać więcej samolotów i jak wiadomo mocno tu przeszkadzała.
Jednakże ten prezydent, któremu tak mocno przeszkadzano z uzyskaniem samolotu w ogóle a już zupełnie drugiego zażyczył sobie nagle samolotu i wizyty na Litwę. I dostał bez problemu ten samolot i wizytę. Jak oficjalnie przecież mówiono wizyta była nagła planowana tak jakby z dnia na dzień i odbyła się 8 kwietnia 2010. Nikt o tym nie mówił publicznie, nikt o tym nie mówi, nikt się nie dziwił i nie zadawał pytań (poza garstką ludzi w Internecie).
Komar jest przecedzany, a słonia nie widać. Końcóweczki taśmy, odwijane medialnie na różne sposoby a tu proszę.
Strona rządowa a teraz opozycja ani słowem nie zająknęła się o tym. A to przecież mogła by być woda na ich młyn. Nieodpowiedzialny prezydent zażyczył sobie wizyty bo gdzieś mu się zachciało i to przed Smoleńskiem. Ale nie. Faktu nie ma. Wizyty na Litwę nie ma.

Mówiono nam przez pierwsze dwa tygodnie że czas „katastrofy” to 8.56. Po dwóch tygodniach zmieniono na 8.41. I dla ogółu inteligencji polskiej niezależnie od tego gdzie funkcjonującej nie było to żadnym problemem. Ówczesna opozycja ni rodziny smoleńskie też nie protestowały. Nie wyjaśniono dlaczego taka zmiana. Zresztą dopytywani o czas ci którzy mieli być i na lotnisku Siewiernyj przede wszystkim i na Okęciu także znajdowali się w dziwnej dziurze czasowej i przede wszystkim wszyscy zapomnieli spojrzeć na zegarek. Jednakże, jak powiedział zapytany publicznie jeden z nich (wedle swojej relacji oczekujący na samolot na Siewiernyj) na ogólnodostępnym spotkaniu, co na początku było jeszcze możliwe, gdyby wiedział co się wydarzy to by spojrzał na zegarek, wtedy mu to nie przyszło do głowy. Na drugi raz na pewno spojrzy.

To tak dwa tylko, ale ważkie przypomnienia, przy okazji kolejnej miesięcznicy. A może jeszcze i trzecie bo teraz przypomniałem sobie to co leciało we włączonym u mnie wiadomym radio, które transmituje msze miesięcznic smoleńskich. Ktoś, jakaś kobieta, nie wiem kto dokładnie, mówi iż wierzymy (czy mamy nadzieję), że tajemnica śmierci prezydenta i innych będzie dokładnie wyjaśniona. W swoim czasie Małgorzata Wassermann powiedziała: „ Nigdy się nie dowiecie jak oni zginęli”. Nie, „nigdy się nie dowiemy”, ale „nie dowiecie”. Stary podział na „my” i „oni”? Wtajemniczenie „starszej rasy"?
Lekko skrywana pogarda dla tzw gojów?. Taka jest tu korelacja ze słynnymi słowami wypowiedzianymi przez Lecha Kaczyńskiego do polskiego patrioty, który go zagaił z których drugie słowo to było „dziadu” a pierwsze ostrzejszą wersją słowa „spływaj”. I tutaj nikt z wieszających wtedy psy na Zespole Parlamentarnym, na ośmieszających
Smoleńsk słówka nie pisnął. Nie zapytał też nikt z „patriotów’ co panna Wassermann miała na myśli. Idealna sytuacja, a lud łyka i myśli, że świeża woda. Czy naprawdę blisko 40 milionowy naród wybrany stracił tutaj zupełnie zmysł zdrowego rozsądku i umiejętność zadawania prostych, podstawowych pytań, która powinien mieć licealista?

C. P
(..)
- Pewnych rzeczy jednak dzieci nie chcecie. To was interesuje, o tym chcecie słuchać, a o tamtym już nie.
Czy domyślacie się o czym wam mówię? O jakiej rzeczy dotyczącej Polski? Prawda musi być pokazana światu choćby ta jak jest dostępna, a można było zrobić więcej.
Mówię wam o Smoleńsku.
Powiedziałem już dlaczego to jest ważne. Powiedziałem, że bez tego nie może być pełnej Intronizacji.
Weźcie to do serca.
Amen
moje dzieci

Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski) 

28 , 29 XII 2017 Nowe pytania i odpowiedzi (Smoleńsk)

Pisz dziecko

- Będziemy pisać o Smoleńsku.
Nie chcesz?
Czy dlatego, że wielu czytelników tych Orędzi nie chce?
- Ty wiesz Panie.
Źle się czujesz, ale To Twoja ofiara.
Pytaj dziecko.
- Ja, Panie nie zasłużyłem, zwłaszcza po wczoraj.
- Ja, dziecko oceniam czy mogę ci dać, czy też nie.
- Panie Jezu czy Janeczek był postacią fikcyjną?
- Pytałeś o to dziecko na początku, ale wtedy nie powiedziałem. Natrafiłeś na sfałszowane zdjęcia z nim, brak informacji o nim przed 10 kwietnia. Powinni to jednak robić ludzie. Sprawdzić co jest możliwie do sprawdzenia i wtedy postawić tę wątpliwość w przestrzeni publicznej (przynajmniej w Internecie). Niech to jednak będzie grupa ludzi, wśród nich także z tytułami naukowymi, ludzie różnych zawodów i środowisk.
- Dobrze Panie.
A ja tutaj?
- Ty, dziecko, swoje zrobiłeś. Nie chcę, dziecko, byś ślęczał nad tym. Masz inne zadania. Poświęciłeś tu bardzo dużo czasu. Jak sam zauważyłeś, od czasu ukończenia studiów na żaden temat nie zdobyłeś równie dużej wiedzy.
- Powiedziałeś, Panie, że Rosjanie nie zabili Nurowskiego (szef PKOL), czy Kaczorowskiego (ostatni prezydent na uchodźstwie).
Czy jeszcze są jacyś ludzie z oficjalnej Delegacji, których Rosjanie nie zabili?
-Są dziecko, lecz niewielu.
- Czy rodziny są szantażowane w związku z tym?
- Nie trzeba tutaj szantażu, dziecko. Mówiłem o pieniądzach, które biorą rodziny smoleńskie. Biorą je ci, których bliskich zabito jak i ci, których nie zabito.
Ci wszyscy, których Rosjanie nie zabili byli, (są) agentami Rosji.
Tak, tylko ich nie zabili. Do tego wiarygodnymi i wiernymi agentami Rosji.
- Czy, Panie, rodziny odwiedzały swoich bliskich (tych, którzy oficjalnie zginęli w Smoleńsku, ale których nie zabito)?
- Tak, dziecko, odwiedzały. Inne służby też o tym wiedzą, ale ni służby innych państw ni masoneria w nich, jak powiedziałem, tym bardziej, nie będzie zdradzać tych rzeczy w ramach demokracji:)
- Ci, Panie Jezu spaleni (skremowani) na początku to po to by zatrzeć ślady gdyby okazało się, że w grobie nie ma ofiary?
- Tak, dziecko, to po to.
Ci, którzy twierdzą, że uczestniczyli przy ekshumacjach to rzeczywiście ich zmarli nie zostali skremowani, (spopieleni).
- Jaki mają cel, Panie, te ekshumacje przez obecną władzę.
- Nie, szukanie prawdy dla dobra Polski i Polaków. Chodzi tu o sprawdzenie, o pozyskanie wiedzy kto dokładnie leży w trumnach, lecz nie dla dobra Polaków.
Każda władza chce wiedzieć jak najwięcej. Wiedzę zawsze można wykorzystać. Gdy zbiera ja państwo, ludzie którzy się tym zajmują są chronieni. Jest to bezpieczny sposób zbierania informacji. Inaczej jest gdy ktoś szuka informacji na własna rękę.
(po przerwie)
- Po co Panie Jezu były dwa dowody
Merty, co zdradziła wdowa Magdalena Merta. Jeden nadpalony.
-To była, dziecko, fabrykacja dowodów na zamach. Dowód nadpalony, to znaczy zginął w Smoleńsku. Drugi dowód był, jak to mówicie, wypadkiem przy pracy, lecz „opozycja” nie wyciągnęła z tego wniosków ani wtedy ani nie ma zamiaru tego zrobić teraz.
- Dlaczego, Panie Jezu, jest tak, że to tak łatwo. Ci, którzy „interesują się” Smoleńskiem zaakceptowali sytuację, że oto są Ci, którzy chcą wyjaśnić zamach i ci, którzy nie chcą, Ci dobrzy i Ci źli.
- Prawda jest trudna dla przeciętnego Polaka. Ludzie w większości miażdżącej nie potrafią dociekać, analizować, zadawać pytania w sprawach publicznych, ale też nie chcą, choć gdyby wielu z nich zapytać to by zaprzeczyli.
- Zapytaj, jeszcze, dziecko o jedną lub dwie rzeczy:)
- Chciałem zapytać o prałata Gostomskiego.
-Tak dziecko, tak to wygląda, jak Ci przekazał ktoś kto się tym interesuje. (Smoleńskiem).
- Czy to prawda, Panie Jezu, że Lech Kaczyński, wtedy w samolocie do Gruzji gdzie były te słynne rzekome awantury, woził jakąś broń?
-Tak dziecko, to prawda.
- Jak to może być, Panie Jezu, że spotykamy fałszywe zdjęcia związane z grobami, na przykład przy grobie stewardessy zimą pełnią wartę doklejeni żołnierze, sam grób jest raz taki, raz inny by wymienić jedną osobę i nikt tym się nie gorszy, nikt nie dziwi, nikt nie pyta.
-Tacy są ludzie, moje dziecko. Zwłaszcza na naród wybrany może przyjść duchowy ucisk. Gdyby takie zdjęcia były we Francji na przykład, zostałoby to zauważone w większym stopniu. Społeczeństwo jest też bogatsze i bardziej może wyłożyć środki na poszukiwanie prawdy. Więcej jest też zamożnych ludzi, którzy są patriotami. I służą Francji, jej potędze przynajmniej, tak jak to rozumieją. Doskonale wiedzieliby, że Smoleńsk nie służy potędze Francji. To jednak tylko przykład. Francji nikt by nie uczynił takiej krzywdy jak Polsce.
Ostatnie pytanie dziecko:)
- Czy ci, których Rosjanie oszczędzili są w Rosji?
- Ależ po co dziecko. Na świecie jest wiele pięknych miejsc. Rosjanie nie mają do zaproponowania swoim agentom, którzy przeszli na emeryturę tylko Rosji.
Dobrze dziecko.
- Chwała Tobie Chryste.
- Nie jesteś zadowolony ze swoich pytań dziś, dziecko. Każde jest potrzebne i rozjaśnia te sprawę.
- Króluj nam Panie Jezu.
Króluj nam Chryste.
- Z Bogiem, moje dziecko. Błogosławię ci na tę noc i jutrzejszy dzień.
- Dziękuję, słodki Jezu, i przepraszam za wszystko.
- :)
Śpij dobrze dziecko.
- Dziękuję, Panie Jezu.
- :)

Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski)


3 I 2018 cz. 2 Smoleńsk przyszedł na was i dlatego, że jesteście ludem starożytnym z długą tradycją, osiągnięciami i dlatego, że jesteście narodem wybranym.
(..)
 - A teraz pisz dziecko.
Wrócimy do słowiańskich korzeni do korzeni lechickich.
Różnie nazywano przodków Polaków i różnie się nazywali. To wiecie. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, w Polsce interesuje się ostatnio tymi korzeniami.
Niechże jednak rozumieją, że Smoleńsk przyszedł na was i dlatego, że jesteście ludem starożytnym z długą tradycją, osiągnięciami i dlatego, że jesteście narodem wybranym.
Dopiero nim jednak mogliście być w pełni gdy przyjęliście Chrystusa jako Boga w Trójcy Jedynego, współistotnego Ojcu, który ukrył się w małym kawałku pszennego pieczywa.
A zostaliście narodem wybranym także ze względu na swoje pochodzenie i to, że ja jestem z was jako człowiek. Bowiem jak powiedziałem w przekazach mój ziemski przodek urodził się na Warmii tysiąc lat przed moim narodzeniem (zacytuj synu dokładnie):
„- Podawanie dokładnych lat nie byłoby właściwe ( w sytuacji jaka panuje w nauce i związanych manipulacji). Jednakże było to już tysiąc lat przed Moim Narodzeniem.
- A skąd Panie Jezu był?
- Z Warmii.
< z drugiego przekazu C. P.>
- Panie Jezu czy Twój przodek o imieniu Iz http://cyprianpolakwiara.blogspot.com... skoro urodził się na Warmii, czy urodził się tam gdzie dzisiaj jest Gietrzwałd i może mieszkał czy też urodził się na miejscu w którym objawiła się Matka Boża?
- Tak dziecko. Tam się urodził i mieszkał.
- Chwała Tobie Chryste! Panie niezbadany.
Tam był jego dom? Tam gdzie objawiła się Matka Boża?
- Tak moje dziecko!
- Chwała Tobie Panie Przedwieczny.”
- Przodek to Maryi dlatego też objawiła się w Gietrzwałdzie i jest to jedyne uznane objawienie Maryjne w Polsce.
Teraz jest już jasne dlaczego Gietrzwałd, ale ilu zechce to uznać. Gietrzwałd pojawia się tez w filmie „Proroctwo” o czym chciałeś wspomnieć:).

Podobnie jak Smoleńsk te korzenie muszą być znane i uznane.
Polacy są plemieniem królewskim, plemieniem Lechitów (mówiłem), którzy maja przewodzić innym nie na zasadzie przymusu, ale wyboru.
Jednak Polacy śpią i aby się obudzili będę musiał nimi potrząsnąć.
Niepodległości Polska nie straci, ale ucierpi.
Amen
moje dziecko
- Chwała Tobie Chryste.

11 I 2018 cz. 2 Smoleńsk - Poseł Deptuła został zamordowany w Polsce

Pisz dziecko:)
- O czym pisać Panie?
- Zastanawiałeś się dzisiaj nad czarną skrzynka z Tupolewa.
Każdy powinien wiedzieć ( i pamiętać), że czarne skrzynki na które natrafić miał wasz operator filmowy były w kolorze pomarańczowym. Oficjalnie odnaleziono je dopiero po trzech godzinach od czasu „ogłoszenia katastrofy”. To po pierwsze. Po drugie. Okazywane potem czarne skrzynki miały kolor czerwony.
Już to powinno sprawić, że społeczeństwo nie akceptuje tego, jak [i] wiarygodności tych czarnych skrzynek.
Jednakże tutaj, jak i w innych rzeczach tej sprawy prawda jest wymieszana z kłamstwem, albo raczej kłamstwo z domieszką prawdy. Co jest zresztą, jak wiedzą Ci, którzy się interesują, typowym sposobem działania służb specjalnych.
Badane były czarne skrzynki z tupolewa, który wylądował na Jużnyj, ale owszem zmanipulowane choć nie w całości. Blisko było by je dostarczyć na miejsce rzekomej katastrofy na Siewiernyj. Jednak cała operacja musiała potrwać aż trzy godziny.
Jeśli samolot lądował bez wysuniętego podwozia to parametry będą przecież przypominać ( w niektórych aspektach) to co się dziać miało z tupolewem, wedle oficjalnych wersji, na Siewierny.
„Pożar tupolewa, ale już ugaszono”.
Takie słowa były moje dzieci. Tak, niewielki pożar. Na pomoc przyszły służby ratownicze więc nikt niczego nie podejrzewał. Ale w Rosji są to często, jak wiecie, przebierańcy. Skoro na Okęciu zrobiono awarię podwozia ( iż się miało nie otworzyć i tak się stało) to przebierańcy, ekipy ratunkowe były już w pogotowiu.
Pasażerowie i załoga niczego nie podejrzewali. Cieszyli się, że żyją, a potem puszczono gaz.
Jednak i jak przypominam: nie wszyscy delegaci byli w tym samolocie. Dlatego jest różny stan zwłok „po katastrofie”.
Osobno został zabity Potasiński, w innym miejscu i okolicznościach Karweta, którego mundur starano się upozorować jako mocno zniszczony po katastrofie jakby go wciągnął wirnik samolotu.
Jak widzicie różny stan zwłok „po katastrofie” nie wskazuje na to iżby wszyscy byli w jednym samolocie. A jednak to wystarczyło na Polaków i poniekąd cały świat.
Więc gdy mówi Wierzchowski, że widział zwłoki Katarzyny Doraczyńskiej na zainscenizowanym miejscu katastrofy Siewierny, to widział je rzeczywiście. „Miała lekko rozmazany makijaż i wyglądała jakby spała” powiedział. Więc łatwo się domyśleć iż była wśród Delegacji, która wylądowała awaryjnie na Jużnyj.
Jak i inne osoby, które miały taki wygląd.
(przerwane wysiadaniem z autobusu, kontynuacja później,w pociągu).
17.30

- Cieszę się, dziecko, że wstałeś chociaż chciałeś spać w pociągu dodatkowo mając cały przedział dla siebie:) lecz i tak budzą Cię komunikaty, więc chciałem byśmy kontynuowali.

Teraz już, dziecko, bardziej jasna jest specyficzna reakcja posłanek Szczypińskiej i Kempy na cmentarzu w Katyniu. Było tak jak wtedy podejrzewałeś. Oto okazało się, że Delegacja leciała samolotem i wszyscy zginęli. A one też leciały samolotem. Nie przestraszony był A. Macierewicz lecz gdy wiemy, że jest człowiekiem Rosji (agentem GRU) jest to całkowicie zrozumiałe.
- Panie Jezu jeszcze jest istotny rozdział tej Delegacji i skąd wiadomo było, że embrierem polecą Ci, którzy zostaną ocaleni, z tupolewa zabici, z jaka zabici (zestrzeleni) choć jak powiedziałeś Panie, chcieli ich przechwycić żywcem.
-To właśnie był ten planista nad którym się zastanawiano. Tych, których nie dało się dopasować do odpowiedniego samolotu zamordowano w Polsce, na Okęciu i poza nim.
- Był, Panie Jezu, jeszcze przypadek, że młody Deptuła zaraz po 10 kwietnia zaczął robić raban, bo jego ojciec miał jechać pociągiem a znalazł się w Delegacji tupolewa. Potem poinformował, że przyjaciele go odprowadzali i widzieli jak wsiadał do samolotu, machali mu.
- Tak synu i uważałeś to za grandę, jak mówicie, iż ci przyjaciele mieli być do tego liczni, ale zostają anonimowi, podczas gdy nie ma żadnych relacji osób odprowadzających.
- Szybko go przekonano, Panie Jezu, że ojciec leciał samolotem.
- Widzisz synu, zamachowcy zawsze mają taką przewagę, że działają z zaskoczenia i wiedzą co chcą osiągnąć.
Czegoś takiego nikt się nie spodziewał. Nie był zatem na to przygotowany. Może teraz postąpiłby inaczej. Kto raz przystanie na układ z mordercą nie jest łatwo mu się z tego uwolnić. Gdyby bronił swego a oddał mi się i wzywał pomocy mojej i mojej Matki zachowałbym go przy życiu. A ta niezłomna postawa poczyniłaby wyłom w smoleńskim kłamstwie. Lecz jemu tak jak i innym nie przyszła do głowy postawa: Niech się dzieje wola Twoja Panie, niechaj czynię co Ty chcesz abym czynił. W tej trudnej i strasznej sytuacji oddaję Ci się pod opiekę i opiekę Twojej Matki. Chcę pełnić tylko Twoją wolę, Panie. Ochroń mnie przed mordercami jeśli jest taka Twoja wola, Panie. Jeśli zechcesz mnie ocalić, bo Ty wszystko możesz, i chcesz abym mówił prawdę, dopomóż mi Panie w tym, bo słaby jestem, tym bardziej, że został zabity mój ojciec.
Gdy mnie ocalisz, Panie, zechcę zawsze pełnić Twoją wolę, oddaję Ci się jako własność i dysponuj mną.
Amen.
Mógł tak zrobić każdy.
Ja mogę obronić każdego.
Tak jak ocaliłem Ciebie gdy chcieli Cię zabić za Twoje analizy w lecie 2011 (tym bardziej, że występowałeś wtedy jak ktoś anonimowy). Ale pojechałeś do innej części Polski wypełniając moją wolę.
Dobrze dziecko
to tyle o tych sprawach dzisiaj.
- Dziękuję, Panie Jezu, za te nowe słowa na
temat Smoleńska.
Chwała Tobie Chryste.
- Amen
moje dziecko.

26 II 2018 Smoleńsk, zdjęcia, data śmierci J. Kaczyńskiej - gdzie działanie Jezusa a gdzie ludzi

Poniedziałek, 26 luty

10.09

Zapisz dziecko
- Będziemy rozmawiać. Teraz jest czas pewnej przerwy. Jest to dobre.
Jesteś też chory.
Z Bogiem moje dziecko.

21.26
Pisz dziecko
Będziemy rozmawiać. Spraw jest wiele lecz możliwości człowieka zwykle ubogie.
O czym chcesz, dziecko, rozmawiać dzisiaj?
- Ktoś się Panie upiera, że tupolew poleciał 8 kwietnia do Pragi i już nie wrócił.
- Jest tak dziecko jak powiedziałem: Tupolew z zepsutym celowo podwoziem na Okęciu, jak o tym jest w przekazie, (podaj) wylądował awaryjnie na lotnisku Smoleńsk – Jużnyj.
Co się stało z Delegacją (nie całą) i z samolotem mówiłem. Gdy zapytałeś o wątek czeski powiedziałem, że agentura rosyjska jest również bardzo silna w Czechach.
Nikt nie „odpuszcza” (mówiąc waszym językiem) wpływów. Rosja się przepoczwarzyła jak to już było nie pierwszy raz. Podobnie gdy „cywilizowała się” za cara Piotra I. Było to wolą masonerii rosyjskiej jak i jej wolą był komunizm jak i „pierestrojka'.

Ostatnio dziecko wróciłeś do zdjęć i opublikowałeś materiał. Tych zdjęć nie chcą analizować ci, którzy zajmowali się Inscenizacją na Siewierny, tak jak i nie chcieli spraw matki Lecha i Jarosława Kaczyńskich – czy zmarła 17 stycznia 2013 czy też wcześniej.
O tego typu zdjęciach mówiłem po co one są. Jednakże w wypadku zwłaszcza gdy osoba w ogóle nie była znana publicznie przed 10 kwietnia 2010 powinno to być zbadane czy istniała naprawdę, czy jest jedynie żywotem fikcyjnym.
Nie Jezusa jest tu działanie w obnażeniu szatańskiej mistyfikacji - gdyby taka była – a ludzi. Ja mogę pomóc. To są szatańskie brudy. Trudno aby wasz Jezus wskazywał: ta i ta osoba nigdy nie istniała lub matka L i K Kaczyńskich nie zmarła w tym terminie, który podali.
Jeśli będzie praca ludzi mogę dopomóc w różnoraki sposób: także potwierdzić, lub zaprzeczyć.
Jeśli tego nie ma nie winienem tego czynić.
- Niektórzy ucieszyli się pochwałami Trumpa wobec Polski. Ty, Panie Jezu,przestrzegłeś. https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2017/08/3-viii-2017-mao-mozesz-zmiescic-w-sobie.html
On zaś nam gotuje przykrą rzecz (ustawa 447).
Tak dziecko.
Trzeba kierować się Bożymi słowami i słowami Mojej Matki i innymi głosami z Nieba bo to są wszystko słowa pochodzące od Boga. To co powiedział Anioł Stróż Polski do Adama Człowieka jest kluczowe i tego trzeba się trzymać.
O błędach Rosji mówiła moja Matka w Fatimie. Jej słowa zaś się jeszcze nie wypełniły.

Oto Ci, którzy dociekali prawdy o 10.04, Smoleńsku nie chcą jej z ust proroków: Adam Człowiek, Argasińska.
Orędzia Adama Człowieka jak wiadomo mają imprimatur więc powinni o nich wspomnieć.
Znów chcecie, dzieci, budować nie na skale. Skałą Jestem Ja.
Czyż nie szkoda wam czasu, ale i siebie i waszych dzieci?
Amen, moje dziecko

Dziwisz się, że już? Masz jeszcze godzinną
Adorację moje dziecko a jest już dwudziesta
druga (za osiem:), jeszcze różaniec i gimnastykę
i tak trudno będzie ci temu sprostać.
- Chwała Tobie Chryste.
Dziękuję Panie Jezu.22.17

- Dobrze dziecko możesz tak uczynić Twojej mamie.

 Otrzymał Krzysztof Michałowski (Cyprian Polak)


//////////////////////////////// 

Oto zestaw kuriozalnych zdjęć dotyczących niektórych z 96 i osób związanych, które wedle Pana Jezusa są:
„W rzeczywistości jednak, jak powiedziałem chodzi o psucie ducha, o podświadome wywoływanie niepokoju, zamętu."
(więcej o tym tutaj)
Ciąg dalszy ze względu na to, jak jest wspomniane, iż nie udało się umieścić pod Orędziem; tutaj:


4 III 2018 kolejna rozmowa o Smoleńsku

Niedziela, 4 marca

17.04

Zapisz dziecko.
- Cieszę się, że tak wybrałeś.
Trwaj w tym.
- Kocham Cię Panie Jezu.
- Chwała Tobie Chryste.
- Moje dziecko.
- Tak, Panie?
-Tak, teraz tak.

20.59

Zapisz dziecko

- Cóż zapisać Panie?
- Będziemy pisać o Smoleńsku, dziecko.
- Panie, tylko wąska grupa chce i szuka prawdy. A i z tej wąskiej garstki wielu jest takich co nie mogą przeskoczyć tego, że Ty Panie mógłbyś mówić dokładniej co się stało.
Mówiłeś też Panie: Czy Bóg jest od tego aby zdradzać to co zrobiły służby zwane przez nas specjalnymi ?
powodowane szatańską inspiracją.
Tak powiedziałem. Bóg nie jest od tego. Lecz powiedziałem też http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2017/12/7-xii-2017_8.html
- Chcesz rozmawiać, dziecko, o Smoleńsku?
- Tak Panie, lecz zniesmacza mnie, że ludzie nie chcą. Chcą Twoich słów, Panie, lecz tych nie bardzo.
- Jednakże Orędzie z 24 X <2016> jest najbardziej czytanym Orędziem na twoim blogu. Inne, odnoszące się do kosmitów lub starożytnej masonerii od pierwszych ludzi niemal, są czytane znacznie mniej.
- Tak, Panie, tylko Ty wiesz wszystko co w ludzkich sercach i wiedziałeś to jeszcze przed Twą odkupieńczą śmiercią.

- Co chcesz, dziecko, wiedzieć?
- Och Panie chciałbym wiedzieć tutaj wszystko a przynajmniej wiele, w tym szczegóły.
- :)
Gdybyś znał różne szczegóły i je publikował nie mógłbyś mieszkać w Rzeszowie. Musiałbym Cię zabrać w bezpieczne miejsce. Byłbyś ukryty przed ludźmi. A z Tobą musiałaby pojechać Twoja mama. Musiałaby to być moja cudowna interwencja, bo takiej pomocy ni środków w ramach niej byś nie dostał.
- Jak zginał, Panie, prałat Gostomski?
Tego Ci, dziecko, na razie nie powiem.
- Dobrze Panie.
Czy PiS posiada kompletny program z telewizji choć jednej jak TVP Info z 10 kwietnia od pierwszych wejść na antenę 0d szóstej chyba do dziewiątej i potem.
- Oczywiście moje dziecko.
Mają to wszystko co było do pierwszych wejść na antenę z TVP Info i pozostałych dwóch telewizji a także z 1 i 2 programu telewizji publicznej, także radio publiczne i rozgłośnia komercyjna.
- Czy ambasady różnych krajów także mają?
- Tak dziecko, tak jak o tym pomyślałeś już dawno. Mają, choć zwykle nie w takim stopniu jak wybrani ludzie z byłej kancelarii L.K. Czy z PiS, ująłem to dla większej jasności.
- Czy Panie Jezu ten, kto mówi na filmie „1.24” , „Patrz mu w oczy! Uspokój się!” to Protasiuk?
-Tak jak odgadłeś mój synu, można to rozpoznać po głosie. Po pierwsze powinna ten głos rozpoznać rodzina. Po drugie są próbki głosów pilotów.
- Panie Jezu, Magdalena Merta opowiadała swego czasu o śnie w którym śnił się jej córce (chyba wtedy 10- letniej) jej ojciec zmarły jak się przywykło sądzić, czyli zmarły jak i wszyscy w oczywisty sposób w „katastrofie smoleńskiej”, że zapytał córkę we śnie: „A skąd ty wiesz, że ja nie żyję?”.
Jeśli ktoś tak mówi we śnie to może znaczyło, że on żyje?
Nie dziecko T. Merta został zabity. Zmarły chciał wskazać ( a przypominam, że na każde przyśnienie się każda dusza otrzymuje pozwolenie) na to co było oczywiste. Skoro nie było pewności kogo się chowa a ten ktoś ginie w tajemniczych okolicznościach to nie można być pewnym, że on zginął. Nie można tego uważać za pewnik ani czy zginął, ani jak zginął.
Więcej nie mógł powiedzieć. Zmarli nie mogą zdradzać szczegółów swojej śmierci.
Jesteś rozczarowany dziecko?
- Nie Panie.
- :) Dużo już o tym mówiliśmy. Jezus nie zrobi w s z y s t k i e g o  za Polaków. Bóg pomaga, ale nie wyręcza.
Z Bogiem moje dziecko.
- Chwała Tobie Chryste
Dziękuję Panie Jezu.

Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski)

/////////////////////////////////////////////////

Opracowanie czytelnika nr 2 o Smoleńsku. Ujęcie wzbogacone o inne elementy.


PROROCY, OFIARY I BLOGERZY -

GŁOS PRAWDY O TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

Bóg od samego początku, od pierwszych dni po smoleńskim dramacie przekazywał przez proroków słowa prawdy o dokonanej zbrodni. Ofiara osób zmarłych w następnych miesiącach w tajemniczych okolicznościach udzieliła ważnych podpowiedzi. Obywatelskie śledztwo prowadzone przez internetowych blogerów przybliżyło nadejście przełomowych ustaleń.

Pamiętajmy, że poznanie prawdy o Smoleńsku jest łaską Bożą. Przyjmijmy prawdę o kluczowym udziale proroków w walce z kłamstwem. Teraz, przed ósmą rocznicą smoleńską możemy już powiedzieć, że znamy prawdę, choć niektóre sprawy nadal wymagają wyjaśnienia i będą wyjaśnione przy pomocy łaski Bożej... Gdyby w skrócie przedstawić to co wiemy, na początek trzeba powiedzieć o słowach Pana Boga, przekazanych przez polskich proroków w 2010 roku:

"Polacy! Pamiętajcie, że Opatrzność Boża wyznacza sens i znaczenie historii w dziejach świata. Zezwala na objawienie się zła, aby przy końcu okazać moc dobra. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach jest właśnie takim znakiem, gdyż ta ofiara zamordowanych ludzi w samolocie, ukaże w niedalekiej przyszłości prawdziwy sens Bożego planu." (prorok Adam Człowiek, orędzia Anioła Stróża Polski, 12 kwietnia 2010 roku)

"JEZUS: Nie ma wypadków w całym Wszechświecie. Pisz, Anno: Sam Bóg dopuszcza zło aby dotknąć ludzkość poprzez cierpienie (wtedy najczęściej człowiek nabiera pokory i schodzi ze złej drogi), lub czyniąc zło sam człowiek zabija brata, tak jak Kain zabił Abla. Potrzeba było tej ofiary, tak jak trzeba było Mojej Ofiary.
Ja: Jeżeli Ofiara to musi być i kat?
JEZUS: Tak -
Ja: A w tej tragedii dla Narodu Polskiego?
JEZUS: Jest i kat. Dlatego potrzeba, aby narody w całym świecie padły na kolana przed Bogiem, bo w każdym państwie jest Kain i Abel - jest zło i dobro. Polskę kocham nade wszystko. Jest mi Izraelem, dlatego Bóg dopuścił śmiercionośną rękę Kaina, aby ofiara została przyjęta. Mówiłem już do ciebie, że to jest początek “katastrof" (z objawień przekazanych Annie Argasińskiej)


PRAWDZIWY PRZEBIEG WYDARZEŃ

W ciągu kilku lat obserwowaliśmy różne, oficjalne i nieoficjalne działania na rzecz wyjaśnienia tragedii smoleńskiej. Nie brakowało jednak działań dezinformacyjnych. Różne wydarzenia, zachowania i głoszone tezy pogłębiały nieufność opinii publicznej co do oficjalnie podawanych wyjaśnień. Nawet jeśli znaczna część społeczeństwa przyjęła prawdę o dokonanej zbrodni, to jednak zbyt wiele pozostawało niejasności, zbyt wiele tajemniczych i dziwnych wątków.

Pan Bóg postanowił przyjść ze specjalną pomocą dla tych, którzy szczerze szukają prawdy o tamtych wydarzeniach. Prorok Cyprian Polak otrzymał szczegółowe wyjaśnienia dotyczące smoleńskiej zbrodni:

"Pan Jezus: Napiszemy o Smoleńsku. Bez wyjaśnienia tej zbrodni i obnażenia tego kłamstwa Polska nie może postąpić na drodze ku prawdzie, a tym samym ku Mnie."
Pełny tekst orędzi, które otrzymuje Cyprian Polak, dostępny jest na stronie internetowej cyprianpolakwiara.blogspot.com

Zasadniczą trudnością związaną z ustaleniem prawdy o wydarzeniach smoleńskich jest sprawa mistyfikacji dokonanej przez zamachowców w iście sowieckim stylu. Mistyfikacje sowieckie polegają na tworzeniu fikcyjnej rzeczywistości, w którą uwierzyć mają odbiorcy mediów, choć nie tylko mediów.

Str.1

Aby zrozumieć metody sowieckich działań, poznajmy pojęcie "wioski potiomkinowskie". Były to sztuczne miejscowości, manifestujące dobrobyt i szczęście ludzi, aby osoby podróżujące nabrały wrażenia, że ten dobrobyt jest prawdą o całej Rosji. Nawet jeżeli istnienie takich sztucznych wiosek (makiet, inscenizacji) jest w jakimś stopniu mitem, to jednak łatwo o podejrzenie, że sowieci posuwali się do takich mistyfikacji, rozbudowanych do tak dużej skali.

Mistyfikacja smoleńska opiera się na podobnej, sztucznie zbudowanej rzeczywistości. Lotnisko Siewiernyj pod Smoleńskiem zostało użyte jako scena medialnego spektaklu, a szczątki samolotu, które leżały pod tym lotniskiem były tylko poustawianą dekoracją. Nie trzeba zatem dodawać, że wielu świadków także było podstawionych. Słowa Pana Jezusa o smoleńskiej inscenizacji:
"I nie wystarczy, że powiecie: Zbrodnia smoleńska. Trzeba mówić iż była inscenizacja katastrofy na lotnisku Siewiernyj. To ludzie dociekli sami choć przecież z pomocą Łaski Bożej."
(Cyprian Polak - orędzia)

Tak, o inscenizacji na Siewiernyj była już kiedyś mowa w Telewizji Trwam.

Skoro wiemy, że szczątki samolotu, a także niektórych ciał, były podrzucane na Siewiernyj, to co się naprawdę stało z samolotem i pasażerami? Pan Jezus odpowiedział na te pytania. Zamach obejmował dwa, a nie jeden samolot, część osób została zabita jeszcze w Polsce. Są też na liście oficjalnych ofiar osoby, których wcale nie zabito, gdyż jako ludzie Rosji (agenci), byli ochronieni.

Wiemy, że były problemy z monitoringiem na Okęciu. O tym informowała społeczność internetu. Długo szukano filmu, który przedstawiałby wydarzenia w dniu odlotu. Badacze zastanawiali się, kto naprawdę do samolotu wsiadł, i w ogóle ile tych samolotów wystartowało.

Pan Jezus przekazał Cyprianowi Polakowi wielką prawdę o tym, że tupolew, którym leciała polska delegacja, wylądował awaryjnie na lotnisku Jużnyj, bo nie otwarło się podwozie (nie wysunęły się koła). Po wylądowaniu, do samolotu wpuszczono gaz, dlatego niektóre ciała nie miały żadnych fizycznych obrażeń. Mówiły o tym niektóre rodziny ofiar. Potem ciała te poćwiartowano, aby sprawiały wrażenie, że osoby te zginęły w wypadku lotniczym. Rodzina Anny Walentynowicz mówiła o tym, że jej ciało zostało celowo uszkodzone.

Czarne skrzynki zarejestrowały twarde uderzenie tupolewa o betonowy pas startowy. O to właśnie chodziło zamachowcom, ponadto mogło zależeć im na przejęciu nieuszkodzonego sprzętu: laptopów i telefonów należących do pasażerów.

Drugi samolot to generalski "Jak", który wystartował chwilę po tupolewie, lecz został zestrzelony po tym, gdy dowiedziano się o niebezpieczeństwie. Wojskowy Jak jest mniejszym samolotem od tupolewa.

Ważnymi wątkami zbrodni smoleńskiej są zgony osób nie lecących tymi dwoma samolotami. Najważniejsza sprawa to prawda o śmierci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Pan Jezus wyjaśnił niespodziewaną wizytę polskiego prezydenta na Litwie 8 kwietnia, dwa dni przed zaplanowanymi uroczystościami w Katyniu:
"Lech Kaczyński był agentem Izraela i USA i po to aby go uratować wymyślono nagłą wizytę na Litwę." (Cyprian Polak - orędzia)
"Nie było go na Okęciu. Miał zostać ewakuowany z Litwy przez CIA, Mossad, ale Rosjanie przechytrzyli i go zabili. Oto cała tajemnica." (Cyprian Polak - orędzia)

Zachodnie służby wiedziały zatem o niebezpieczeństwie grożącym Lechowi Kaczyńskiemu. O tym, że Prezydent Kaczyński prawdopodobnie nigdy nie wrócił z Litwy do Polski szczegółowo rozważa Stowarzyszenie Solidarni 2010.

Pan Jezus wiele szczegółowo wyjaśnił w objawieniach. Powiedział, że niektórzy zamordowani spoczywają pod zlikwidowanym hangarem na Okęciu. Są to sprawy dotyczące konkretnych ofiar i ich rodzin, dlatego w tym przypadku trzeba odsyłać do przeczytania oryginalnych tekstów objawień. Są to rozmowy Pana Jezusa z prorokiem, a poprzez proroka Pan rozmawia z nami, Polakami.

Str.2

KONIECZNOŚĆ WALKI O PRAWDĘ

Bóg mówi do nas o konieczności pokonania kłamstwa smoleńskiego. Musimy licznie włączyć się w walkę o prawdę:

"Bez zaistnienia prawdy głoszonej przez setki tysięcy Polaków nie pomogę wam lub będę mógł to zrobić w ograniczony sposób. Kłamstwo musi być ukazane wszem i wobec aby mogło zostać zgniecione i aby ukazała się podłość tych i przewrotność, którzy dybią na naród wybrany, Polaków." (Cyprian Polak - orędzia)

Pamiętajmy też, że Pan Bóg na samym początku obiecał, że poznamy prawdę:

"Jeśli wytrwacie na modlitwie i pozostaniecie wierni, wkrótce dowiecie się prawdy, kto to wszystko zaplanował i dacie poznać wielu narodom światło poznania prawdy." (Adam Człowiek, orędzia Anioła Stróża Polski, 12 kwietnia 2010)

W orędziach pochodzących od Boga zawsze zawarte są głębokie prawdy. Czytając te pisma zrozumiemy znaczenie wielu trudnych wydarzeń, jakie Bóg dopuścił na Polskę, w całej jej historii.


INTENCJE ZAMACHOWCÓW


Pan Jezus wiele przekazał o intencjach zamachowców:

"Rosja, taka jaka jest teraz, jest nadal wielkim złem, zagrożeniem. Tak, jak powiedziała moja matka przefarbowali się, ale nadal chcą roznosić swoje błędy i podporządkować sobie Europę Zachodnią."

(Cyprian Polak - Orędzia)


Głównym wykonawcą zamachu był okultystyczny, rosyjski zakon GRU:

"Wszystkim w Polsce dotyczącym Smoleńska kierował rezydent GRU w Polsce. To ten starszy, reprezentacyjny mężczyzna, którego opisała jasnowidzka."

(Cyprian Polak - Orędzia)


OBCE AGENTURY SZKODZĄ POLSCE

Pan Jezus wiele przekazał o szkodliwych dla Polski działaniach międzynarodowej agentury:
"Służby Rosji są dobrze zakamuflowane gdy idzie o wojskowe polskie sprawy. Zakulisowo trzymają tutaj duży nadzór." (Cyprian Polak - Orędzia)

Amerykańska masoneria:
"Im też zależy na ukryciu prawdy przed Polakami. Wiedzieli o 10. 04 tak jak Rosjanie wcześniej o WTC, ale nie zamierzali temu przeciwdziałać." (Cyprian Polak - Orędzia, WTC czyli zamachy 11 września 2001 roku)

Pan Jezus szczegółowo tłumaczy udział obcych agentur w morderstwie dokonanym na polskiej delegacji. Nawet jeśli wymienia Izrael, Niemcy i Czechy, to znaczny udział tych państw był efektem działania agentury rosyjskiej ulokowanej w tych krajach.

str. 3

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA BLOGERÓW:


Oprócz treści Orędzi smoleńskich trzeba poznawać ustalenia, do jakich doszli internetowi blogerzy. Inscenizację na Siewiernyj, zwaną także Maskirówką, lub teorią M2 (2 M - teoria dwóch miejsc) zdemaskowano dzięki świadectwu osób, które nie wiedziały ciał ofiar na Siewiernyj, które to ciała spodziewały się zobaczyć w chwilę po tragedii. Nie pasował im też brak zbyt wielu szczątków dużego przecież samolotu. Teorię M2 potwierdziła śmierć archeologa, który zobaczył zbyt wiele. Niestety M2 traktowana jest jako teoria przyjmowana jest w społeczeństwie z oporem i niedowierzaniem.

Wątek hangaru na Okęciu zainteresował blogerów z tego powodu, że został rozebrany i to zaraz po jego przebudowie. Wyglądało to na zacieranie śladów zbrodni, podobnie jak zacieraniem śladów mogła być likwidacja lotniczego specpułku na Okęciu. Zburzono hangar, pomimo jego przebudowy. Z samą przebudową wiązał się wątek korupcyjny, nagłośniony przez media. Śmierć architekta była kolejnym tropem, że o coś z tym hangarem chodzi.

Niektórzy blogerzy skojarzyli brak ciał na Siewiernyj ze zburzonym hangarem i sugerowali, że mogło to być faktyczne miejsce wykorzystane do zabicia delegacji. Zaczęto więc mówić o "zamachu warszawskim" lub "warszawsko-smoleńskim". Pisano na blogach, że hangar miał tunele, którymi komunistyczne służby dostarczały kiedyś broń do hangaru, w celu dalszego jej przemytu samolotami. Wszystko to dokonywało się w ukryciu, a teraz w 2010 roku miało posłużyć do zamordowania polskiej delegacji.

Blogerzy wyśledzili sprawę hangaru na początku 2012 roku. To w tym miejscu miała być przeprowadzona przebudowa tupolewa z 90 do 100 miejsc przez likwidację prezydenckiej salonki.

O hangarze i tunelach mówił Pan Jezus. Są tam ciała, których dotąd nie odnalazły rodziny. Jest to istotne o tyle, że niektórzy generałowie zostali zamordowani w Polsce i dlatego nie należy wierzyć w oficjalną wersję, że wszyscy generałowie wsiedli do jednego samolotu.

Wyłom w smoleńskim kłamstwie był bliski, po tym, gdy jeden z posłów bardzo chciał jechać do Katynia pociągiem. Pociągu nie było, bo część polskiej delegacji była rosyjską agenturą. Nie zostali zabici, dotarli do Katynia chronionym samolotem, mówił o tym dokładnie Pan Jezus. Wspomniany poseł został zamordowany w Polsce, aby jego plan nie zniweczył kłamstwa o pociągu.

To, w co nam kazano wierzyć, bardzo różni się od tego, co wydarzyło się naprawdę. Awaryjne lądowanie tupolewa miał sfilmować operator moskiewskiego oddziału TVN, Krzysztof Knyż, który w tajemniczych okolicznościach zmarł dwa miesiące po tragedii smoleńskiej.


Pełny tekst orędzi, które otrzymuje Cyprian Polak, dostępny jest na stronie internetowej:
cyprianpolakwiara.blogspot.com
Warto wpisać słowo "Smoleńsk" do wyszukiwarki na blogu.Wtorek Oktawy wielkanocnej, 10 kwietnia 2018

Zapisz dziecko

- Smoleńsk.
Kraj nie może iść ku dobrej przyszłości jeśli nie będzie ukazana Polsce i światu szatańska zbrodnia i krzywda, którą wam uczyniono.
Bez mówienia o Inscenizacji przez wielu Polaków i nacisku „zwykłych” Polaków nie będzie pomyślności dla Polski ni jej bezpieczeństwa.
Ja ci dam,synu, jeszcze pouczenie po południu, lub wieczorem, wtedy zamieścisz inne Moje Orędzia o Smoleńsku. Teraz zaś czyń to co chciałeś w związku z dzisiejszym dniem, czyli ósmą „rocznicą”. Tak, w cudzysłowiu należy pisać to słowo, w tej sytuacji.
Z Bogiem moje dziecko.
Moje dzieci, pamiętajcie.


3 VII 2018 Chcę abyście założyli Centrum Smoleńskie. Placówkę, która jawnie będzie się tym zajmować i jawnie zbierać informacje
    
Wtorek, 3 lipca

Od 23.55 i po północy


Zapisz dziecko
Znużenie cię ogarnia gdy musisz pisać, zwłaszcza o takiej porze, lecz czy nie winieneś to i więcej dla Mnie?
- Tak Panie.
- Tak, zatem i tu się staraj. Kiedy chcę abyś pisał choćby było późno to staraj się.
Niech Cię nieprzyjaciel nie usypia.

Będziemy pisać o Smoleńsku.
- Dobrze Panie:)
- Panie Twoje słowa przechodzą przez mój umysł
( jak mówiłeś) a jest późno i jestem znużony. Zadaję też często pytania. To jest rozmowa. Trudno teraz.
I często, dziecko, to jest o takiej porze? Tak, jest. Lecz Ty, dziecko, znasz dobrze temat. Zatem piszmy.
Tak dziecko, dusze te pracują dla Polski.
I nie tylko z "opcji patriotycznej", ale i inni, którzy tam pojechali. To ich zjednoczyło.
Niech i Polacy się zjednoczą. Lecz zjednoczenie jest w Chrystusie.
Na Chrystusie musicie budować wasze zjednoczenie narodowe.
Polacy są podzieleni, Panie, ale oni nie chcą chcieć.
- To prawda lecz nie macie alternatywy. Na czele waszego zjednoczenia będą chcieli stawać Żydzi udający Polaków, lecz ze Mną to pokonacie. Gdy będę waszym Królem i Panem.
- Dziękuję Panie Jezu.
Chwała Tobie Chryste.

(pauza)
Pisz dziecko

- Smoleńsk musi być wyjaśniony bo czas się zbliża.
Chcecie aby wszystko za was robił Bóg.
Tak niewiele robicie w tej sprawie.
Nie ma tu serc. Były serca na początku, ale spłonęły jak słoma, nie miały też wsparcia.
Doprawdy nie słuchajcie niczego co wam powiedzą o Smoleńsku w telewizji, bo tylko zaśmiecacie swoje głowy. Lepiej wyłączcie telewizor <bądź „telewizory” w rkp. C. P>.
Nie chcecie chcieć jak powiedział wasz poeta <Wyspiański w „Weselu”, uzupełnienie, C. P.>
Wyjaśnienie Smoleńska ukaże też prawdę o Izraelu, pokaże jak wielkim jest wrogiem Polski jako państwo. A sami Żydzi. Niedawno powiedziałem na ich temat. Oby me słowa były ważne dla Polaków, którzy dostrzegają problem.
Chcecie budować bez Chrystusa, lekceważycie Go? Nie uratujecie Polski. Nic jej nie uratuje beze Mnie. Nawet gdybyście w cudowny sposób stali się potęgą militarną i gospodarczą. Smoleńsk był po to by was zniszczyć. To było jak rozpoczęcie wojny. Każdy kto kłamie o Smoleńsku staje po stronie wrogów Polski. Kłamią także wszystkie media katolickie i one stają w tym wypadku po stronie wrogów Polski. Stają po stronie wrogów Polski w bardzo ważnej sprawie.
Naród, który ja mam w opiece oddaje się w pęta wrogów na własne życzenie.

Chcę abyście założyli Centrum Smoleńskie. Placówkę, która jawnie będzie się tym zajmować i jawnie zbierać informacje. Ma to być przeznaczony na ten cel osobny budynek i poświęcony. Stale winien tam przebywać kapłan, który będzie się modlił.
Musi to być teren prywatny.
Miejsce to musi być otoczone obywatelską ochroną, strażą obywatelską. Winna tam być też kaplica z Przenajświętszym Sakramentem ( gdy będzie na to pozwolenie od biskupa).
Na ten cel musi być powołane specjalne stowarzyszenie. Należy też je zarejestrować w Sądzie.
Musicie mieć środki na potrzebne działania. Winno je móc pozyskiwać Stowarzyszenie dlatego należy nadać mu odpowiedni charakter.
Centrum Smoleńskie będzie się zajmowało kompleksowo wszystkim co dotyczy Smoleńska. Od początku.
Ja wam pomogę ale musicie chcieć i się starać. Tak jak mój syn dostaje środki na wszystko co potrzebne i nie brakuje mu tak i wy dostaniecie na ten cel. Jednakże muszę być waszym Panem, wszystkich, którzy będą działać w Centrum Smoleńskim i wokół niego. Nie chcę tu ateistów, wolnomyślicieli, ale katolików. Tylko praktykujący katolicy kochający Kościół i Jezusa.
Inni nie powinni tam być.
To jest wymóg. Inaczej wam nie pobłogosławię i zniszczą was. Jeśli Mnie posłuchacie tak się nie stanie. Nie przemogą. Inni Polacy zobaczą wtedy, że można szukać prawdy z Chrystusem, który jest Prawdą i Ona zwycięża.
Jeśli się jest z Chrystusem Zwycięzcą jest się zwycięski. Teraz i w wieczności.

Centrum to będzie w Rzeszowie.
Ludzie natchnieni przez Ducha dadzą środki na wykup budynku.
Resztę wam powiem.
To musi być jak najszybciej.
Sprawami związanymi ze zbiórką pieniędzy i zakupem nieruchomości pokieruje Jerzy z Rzeszowa.
Naturalnie jeśli będzie chciał. Ja nikogo nie przymuszam.
Potem pierwszą rzeczą będzie poświęcenie budynku, Kolejną kapłan, który będzie się tam modlił. Musi mieć tam swoje małe, niezależne mieszkanie.

W działaniach związanych z projektem, czyli jak ma wyglądać to co jest istotą rzeczy czyli opracowywanie i zbieranie informacji pomoże mój syn, czyli ten, który otrzymuje przekazy < Krzysztof Michałowski (Cyprian Polak) uzupełnienie na życzenie Pana Jezusa C. P.>.
Chcę tu ludzi czystych i nie żyjących w grzechu. Nie chcę niedzielnych katolików.

Będziecie działali na wielu polach, lecz współpraca ze Mną musi być ścisła, a modlitwa i ksiądz tam jest niezbędna, bo inaczej diabeł po prostu, nawet bez udziału ludzi, spali ten budynek, lub będzie dokonywał innych nieszczęść.

Zaczniecie od początku. Bez ferowania wyroku co się stało. Pracę będziecie prowadzić w sposób metodyczny i naukowy.
Ludzie za swoją pracę będą wynagradzani. Lecz nie będzie tak, w żadnym wypadku, że ktoś będzie się z tego utrzymywał przez dłuższy czas.
Każdy musi przyjść z nastawieniem, że służy Ojczyźnie. Jeśli ktoś zechce myśleć o korzyściach usunę go.

To na razie tyle moje dzieci.
- Chwała Tobie Chryste.
Bardzo dziękuję Panie Jezu
Mistrzu i Nauczycielu, który
nas ciągle zaskakujesz.
- :)


28 VII 2018 Stowarzyszenie i Centrum Smoleńskie


Sobota, 28 lipca

10.04

Słuchaj dziecko.
- To Ty Panie?, dlaczego mówisz do mnie inaczej?
- To ja Twój Bóg, Jezus Chrystus. Zatem pisz.
Nie jesteś dziecko odpowiedzialny za powstanie Stowarzyszenia, które ma powołać Centrum Smoleńskie ani za inne działania z tym związane jak i potem wykup budynku, jego adaptacja, gospodarowanie finansami. To czym masz być wyraziłem w Orędziu.
Winieneś bardziej modlić się o to dzieło, pościć w tej intencji, ofiarować codzienne trudy i cierpienia nie zaś angażować się w powstanie.
Owszem, możesz być członkiem – założycielem Stowarzyszenia. Możesz być w jego Radzie jeśli taka będzie. Ale Twój głos winien być taki jak kilku innych osób. Natomiast jeśli ja czegoś zechcę przez Orędzie winno to być traktowane jako obowiązujące. Tak, że módl się o to, ale nie chcę byś był organizatorem nim wszystko będzie gotowe do pracy.
To tyle moje dziecko i moje dzieci.

20.45
Zapisz
- Podobnie Jerzy z Rzeszowa. Wyznaczyłem mu zadanie. On też nie będzie głównym organizatorem pierwszego spotkania Stowarzyszenia.

21.40

Zapisz

- Co do Grzegorza Brauna.
Niechaj czyni to co czyni.
- Chwała Tobie Chryste.

- Panie to stanie wszystko.
- Potrzeba modlitwy.
Czyż dla dzieci Bożych winno być problemem powołanie Stowarzyszenia w którym będzie dziesięć osób (na początku?)
Chwała Tobie Chryste.

Zapisz
- Jeśli zechcesz opublikujesz jutro dzisiejszy przekaz dotyczący Centrum Smoleńskiego.


30 VII 2018 Prelekcje o inscenizacji smoleńskiej, pouczenia i upomnienia duszy

Poniedziałek, 30 lipca
19.45

Zapisz
- Cóż dziecko tu powiem. Gdyby ktoś chciał, przy swoich minimalnych przecież umiejętnościach do takiej pogadanki, to by ją, lub je, w większej ilości, poprowadził. Nie było takiej chęci. Ty miałeś taką chęć, lecz nie miałeś możliwości. Odkąd jesteś w Rzeszowie masz taką możliwość, lecz ja nie chciałem abyś takie prelekcje wygłaszał. Chodzi o prelekcję dotyczące inscenizacji smoleńskiej. C. P.>. Nie chciałem także dlatego, że masz inne obowiązki i nie masz wolnego czasu, bo w tym „wolnym” możesz się modlić, adorować mnie, słuchać religijnych audycji, czy innych rzeczy o których mówię – dokształcać się w tych dziedzinach - starożytna Lechia, niebocentryzm i inne.
Teraz zaś jeśli będziesz członkiem Stowarzyszenia powołującego Centrum Smoleńskie tym bardziej nie powinieneś wygłaszać pogadanek o Inscenizacji ni pokazywać publicznie w Rzeszowie te podstawowe dla prawdy rzeczy, choćby w formie bez stawiania wniosków. Podobnie nie powinni inni członkowie Stowarzyszenia, a już zupełnie nie mogą badacze Centrum.

Mogą natomiast i powinni to robić ci, którzy zdobędą lub mają tutaj niezbędną wiedzę i czują się na siłach, wszyscy inni, którzy widzą te rzeczy ( Inscenizacja na Siewierny i sprawy związane).
Nie zabraniam tego żadnemu czytelnikowi tych Orędzi, którzy nie będą członkami Stowarzyszenia. Członkami „formalnymi” jak to mówicie.
To tyle moje dziecko
i moje dzieci.
- Chwała Tobie Chryste.


21 VIII 2018 cz. 2 Smoleńsk. Mafia sołoniecka, radioboje na wysypisku śmieci, samochody po delegatów, inne.

Napiszemy jeszcze o Smoleńsku.
- Tak, dziecko, „watahy nie rosną”. Jednak trzeba. Od Ciebie nie wymagam teraz poza zapisywaniem i publikowaniem tych słów. A inni?
Cóż, czekają...
A Ty pisz.
- Trochę wszedłeś w temat ostatnio, więc możesz mieć jakieś pytania.
- Czy ta przestępcza organizacja w naszym wojsku pod nadzorem GRU o której, Panie, wspominałeś to ( https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2017/02/oredzie-jezusa-chrystusa-smolensk.html  ) mafia sołoniecka?
- Tak dziecko, tak jak w waszym kraju tzw. mafia pruszkowska przysłaniała mafię większego kalibru tworzoną przez „pułkowników” WSI, tak GRU osłania się mafią sołoniecką, która z nim współpracuje. Zatem mafia sołoniecka ma swoje macki w wojsku polskim a za nią stoi GRU.
- Raport FBI stwierdził, że mafia sołoniecka to największa i najgroźniejsza mafia na świecie mająca największe wpływy, terytorium i pieniądze.
- Tak, taka jest rzeczywistość gdy idzie o tę sprawę.
- Czyli w tzw Smoleńsku brała udział mafia sołoniecka?
- Brała dziecko, ale oni wykonywali zlecone działania. Nie byli tu samodzielni. Podobnie jak były przestępca Sokołowski stwierdził, że jak zaczynali wchodzić w interesy pułkowników z WSI, dostawali po łapkach. Podobnie i mafia sołoniecka wobec GRU.
GRU nie może wszystkiego samo ogarnąć więc ma mafię, typową organizację przestępczą.

Czy niejaki Stokłosa ( piszę niejaki bo to przybrane nazwisko tego chazara, przedstawiciela szlachty jerozolimskiej) miał coś wspólnego ze Smoleńskiem?
- Tak dziecko miał.
- Więc to prawda, że w jego zakładach mięsnych, czy może raczej padliniarskich gdzie też mieli się chyba padlinę próbowano upozorować niektóre ciała zabitych na wypadek samolotowy.
- Tak, dziecko.
- I to polewanie naftą dlatego, że czuć było padliną?
- Tak, dziecko.
- A dlaczego nie w Rosji?
- Skoro ciała były w Polsce to było bardziej proste do wykonania. Zresztą działali wedle zasady: Niech jak najwięcej zrobią Polacy. Ów Stokłosa Polakiem wprawdzie ni z serca ni z pochodzenia nie jest, ale jest nim oficjalnie i z obywatelstwa.
- Są tu, Panie, błędy, niedoróbki i tak się to udaje zamiatać pod dywan.
- Udaje się bo jest to dopust na narodzie polskim, „ Nie widzą oczami i nie słyszą uszami”.

- Czy, Panie, relacja dziennikarza, że połowa siedzeń w tupolewie, że na połowie siedzeń leżały wieńce wiezione do Katynia jest prawdziwa?
- Tak dziecko. Jak widzisz od początku było potwierdzenie tego, że tupolew był wypełniony ludźmi (mniej więcej) w połowie.
- To logiczne Panie. Wieńców nie daje się do luku bagażowego tym bardziej gdy to jest oficjalny lot państwowy, samolot jest własny lub wyczarterowany.
- :) ( smutny uśmiech Pana Jezusa).

- Czy Tusk dużo wiedział?
- Niedużo dziecko. Nie wiedział o tym, że znikną ludzie, zostaną zamordowani.
- A Schetyna?
- Wbrew pozorom wiedział jeszcze mniej.
- A Komorowski?
Wiedział najwięcej z nich. I nie jest to tajemnica. Wszak stosunkowo dobrze znane jest w społeczeństwie polskim jego powiedzenie: „.. Przyjdą wybory prezydenckie, albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni”.
- To musiał być przygotowany, że obejmie władzę już 10 kwietnia.
- Tak był na to przygotowany. Był do tego przygotowany. Rzecz jasna w znaczeniu, że przygotowany przez innych. Dlatego też został marszałkiem Sejmu. Ta nominacja była w związku ze Smoleńskiem.
- Dziennikarz śledczy Sumliński mówi o nim, że to bandyta.
- Dobrze, że macie dziennikarza śledczego, który mówi prawdę.
- A dlaczego zwykli obywatele tak nie mówią?
Znów zastanawiasz się nad swoimi rodakami. Wiesz, że nie są radykalni.
Dopiero jak w telewizjach zaczną im mówić, że to bandyta wtedy będą tak mówić.
Czyż sami są wiele warci Polacy w swojej większości? A kto jest mało wart ten zawsze musi czuć swoją małą wartość i nie będzie nazywał rzeczy po imieniu.

- Czy, Panie Jezu, te samochody służbowe, które podjeżdżały pod delegatów, pod niektórych delegatów, były w wyposażeniu 36 spec pułku?
- Nie dziecko, nie były.
- A czy były wynajęte przez rząd?
Rząd nie organizował wizyty 10 kwietnia.
- Tak, no oficjalnie organizowała Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa.
- Samochody należały do Izraela.
- Jak one mogły być w Polsce?
- To nie jest, dziecko, wielki problem skoro Izrael ma wyjątkowe uprawnienia na Okęciu.
- W samochodzie był tylko jeden delegat, pasażer?
- Z delegatów tak.

- Ile osób, Panie, zginęło po Smoleńsku w związku z tym?
- W Polsce i w Rosji, przede wszystkim obywatele polscy, ale też rosyjscy, zginęło więcej niż tysiąc osób.
- No to dobrze posprzątane.
- Nie trzeba wiele dziecko aby to pociągnąć, jak mówicie.
Wystarczy sięgnąć choćby do tego o czym przed chwilą mówiliśmy i żądać kwitów na wypożyczenie tych samochodów, itd.
To jest rzecz, którą prokurator może „ugryźć” w kilka dni.

- Czy to prawda, Panie Jezu, że oni mnie jakoś szanują za dawne rzeczy, jak było w moim śnie, że byłem w Rosji, ale dostałem szansę abym niezwłocznie wrócił do Polski?
Tak, dziecko, szanują Cię. Po swojemu rzecz jasna, ale szanują.
- A przeciętny rodak nie?
Tak dziecko, przeciętny rodak z którym rozmawiałeś o inscenizacji i nawet gdy wiedział, że byłeś tu zagrożony i jesteś<Mówimy o czasie przed przekazami. C. P> nie szanował Cię bardziej niż kolegę z pracy a nawet mniej i mniej niż znajomego, drobnego przedsiębiorcę, która ma zakład blisko jego domu i nawet jest dla niego uciążliwy.
Więc to prawda. „Smoleńscy”, jak ich nazywasz, szanowali Cię bardziej niż Twoi rodacy.
Tfu, Panie.
- A tak, dziecko, tak.
To łatwo pójść na stronę zła.
- Ano łatwo, dziecko.

- Czyli jak ktoś w Polsce powinien pójść do więzienia za Smoleńsk to bardziej Komorowski niż Tusk i Schetyna?
- Tak dziecko. On był przygotowywany do objęcia władzy po zamachu smoleńskim. Tusk i Schetyna nie.
Nie zawsze sprawiedliwie wsadzają do więzienia.
- Cóż dziecko, czasami po mniejszych rybach przychodzi czas na grubsze.

Tusk jest wielkim szkodnikiem gdy idzie o Polskę, choć w sprawie Smoleńska nie jest winny jako wtajemniczony, to szkodził bardzo Polsce i szkodzi.
Najwyższy wymiar kary w waszym prawie nie byłby zbyt surowy.

- Co się musi stać, Panie, aby ktoś w państwie polskim chciał ruszyć Smoleńsk.
- Musi mieć poczucie, że stoi za nim polskie państwo właśnie i nawet gdy obawia się zagrożenia to wie, że stoi za nim polskie państwo i robi wszystko by je wyeliminować.
Pokazanie prawdy o Smoleńsku zmusiłoby całą klasę polityczną, tych którzy od dwudziestu lat cały czas funkcjonują. < Od niemal trzydziestu. Pisząc, od dwudziestu, miałem chyba na myśli rok 2010. C. P> Pokazałoby prawdziwą współpracę z Rosją. I jak domino posypałyby się inne rzeczy.
- Bez zanurzenia we Mnie jako
Królu Polski to się nie stanie.
A Polska stanie się niezależna gdy będę Królem Polski. I w sercach, ale i dokumentach państwowych.
Wtedy nic wam nie zrobią.

(pauza, rozmyślanie)
- Kto, Panie Jezu te radioboje na śmietniku dawał, alarmował całe NATO. Płotki to być nie mogły.
Ciekawe pytanie, prawda dziecko? Nie robiło tego NATO, nie robili Amerykanie. Nie mieli potrzeby tego robić Rosjanie.
- To kto?
- Zrobili to ludzie z polskich służb.
- Ale w jakim celu?
- Nie zrobili tego w interesie ojczyzny. Nie wszystkim zapłacono za milczenie. To kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Było to więc przypomnienie, można powiedzieć takie ciche wezwanie do zapłaty należności.
- A Ty myślałeś, dziecko, że to jacyś dobrzy.
Miałem taką nadzieję.
- Niestety moje dziecko. Dobrzy też są, ale mają za małe możliwości by zrobić takie rzeczy. Zresztą to wiadomość nie dla społeczeństwa, a dla sprawców smoleńskich.
- Społeczeństwo nie zwróciło uwagi bo mu gazety nie kazały zwrócić i ogólnie media.
- Niestety, dziecko, można tak powiedzieć. I dlaczego Twoi rodacy mają o sobie dobre mniemanie? Nie mają powodu. Jak pisał wasz poeta co już cytowałem : Ani też święci ani też są cisi.
- Dobrze, kończymy dziecko. Dochodzi trzecia.
Dziękuję Panie Jezu ( z serca).
Chwała Tobie Chryste.
Winieneś być bardzo wdzięczny za te przybliżenia
tragedii smoleńskiej. Lecz jeszcze bardziej istotne to aby
byli wdzięczni inni.
Jak niewielu chce prawdy. Jak niewielu chce ją głosić.
Czy tylko obecnie jedna osoba ma o tym mówić publicznie? Czy to nie wstyd? < Pan Jezus mówi o mówieniu nie o pisaniu. C. P>.

Nie bójcie się, nikogo nie zabiją za to, że wygłosi pogadankę smoleńską i wskaże na to, że nie wiadomo co i kiedy wyleciało z Okęcia. Jacy delegaci tam byli i czy w ogóle, i nie ma dowodu na to, że samolot rozbił się pod Smoleńskiem.
Chwała Tobie Chryste.
Dziękuję Panie Jezu, słodki Jezu.
- Boli Cię dziecko? Zaciskasz zęby to pisząc. Ranisz
Mnie (choć nie teraz) i uważasz, że nie powinieneś do
Mnie z czułością mówić gdy się nie oczyścisz bardziej,
choć jesteś świeżo po Spowiedzi i Komunii Świętej.
- Tak uważam Panie.
- Cóż, na tym polega moje Miłosierdzie.
Pamiętaj zatem.
I uważaj też.
Mi dziecko nic nie ubędzie, Ty możesz stracić wszystko co
najważniejsze.
- Znów Panie Jezu tytuł filmowy.
- Tak dziecko.
- A dlaczego Panie?
- Któż jak Bóg.

Otrzymał Krzysztof Michałowski (Cyprian Polak)


1,2 IX 2018 Problemy z analizą niebocentryzmu/ Tusk maczał palce w śmierci Petelickiego/ Oddawaj mi się we wszystkim co Cię dotyka, ja chcę w tym być. Pragnę być w was./ Bóg nie chce niczego zabraniać. Wszystko należy rozpatrywać przez pryzmat jego wszechogarniającej miłości

Pisz dziecko

- W przypadku niebocentryzmu nie ma jednego (dostępnego dla przeciętnego człowieka) dowodu, ale jest wiele rzeczy (nazwijmy to neutralnie), które pokazują prawdę, iż niebocentryzm jest prawdą.
Podobnie Smoleńsk. Inni, Ty, gdy go analizowaliście nie mieliście jednego dowodu, który pokazywał Inscenizację, ale mieliście setki, tysiące rzeczy, które ją potwierdzały.
Analizujesz niebocentryzm a gdy tu posiądziesz wiedzę będziesz zadawał pytania.
I tak jak myślisz, jak w Smoleńsku, niezależny badacz może się pomylić, jak każdy, czy coś źle zinterpretować to nie zmienia to całokształtu, nie zmienia wymowy, bo pozostają setki i tysiące innych rzeczy.
(…………………………….)

10.20

- Panie Jezu mówiłeś, że Tusk nie miał wiedzy iż będzie zamach smoleński a miał ją Komorowski czy jednak Tusk maczał palce w śmierci Petelickiego?
- Tak dziecko.
Jak na to zwróciłeś uwagę. Człowiek z rządu, a do tego premier dużo może zwłaszcza gdy ma pod kontrolą służby specjalne. Oczywiście, one mogą nie szanować tej czy innej osoby, mogą także markować działania czy ukrywać je przed jego okiem. Lecz zawsze znajdą się w nich ludzie, którzy posłuchają rozkazu czy sugestii choćby i nie musi go wydawać czy sugerować osoba zainteresowana. Ktoś taki jak premier, w dodatku cwaniak jak Tusk wyniesiony przez służby do władzy już na początku lat 90 - tych tak „zasłużony” dla „przemian” w Polsce, złych przemian, zwłaszcza będąc premierem, ma możliwość dojścia do odpowiednich ludzi.
- Petelicki nadepnął też na odcisk Rosjanom przez sprawę z Gruzją.
- Czy służby specjalne w Polsce to są polskie służby wolne i niezależne? Nie są takie. Ich rdzeń jest zepsuty i przefiltrowany przez Rosję zwłaszcza, choć nie tylko.
- Znaczy to, że Tusk zrobił to przy współpracy z Rosjanami?
- Nie było takiego bezpośredniego działania. On wiedział, że za rządami i „przemianami” w Polsce stoją rosyjskie wywiady, zwłaszcza GRU. Nie rozmawiali by też bezpośrednio z nim w taki sposób. Poza tym to nie jest ich człowiek. Nie jest zwerbowany przez nich więc nie mogą mu do końca ufać. Wiedzą czyje interesy reprezentuje. Ale tutaj, jak mówicie, grali do jednej bramki. I Tusk chciał się zemścić i Rosjanie chcieli się zemścić. Wiedział, że ma ich poparcie.

Zresztą zarzuty Petelickiego, zwłaszcza upubliczniony esemes o znanej treści, nikomu nie pasowały, Rosjanom, Niemcom, Amerykanom, Izraelowi. Czyż znalazł się jakikolwiek dziennikarz amerykański, który z inspiracji ich służb pisał o jakichkolwiek wątpliwościach w związku ze śmiercią Petelickiego? Nie, nie było takiego. A przecież dostał od Amerykanów wysokie odznaczenie.

- Dziękuję Panie Jezu.
Chwała Tobie Chryste.


15 X 2018 Oczekuję działania w związku z Centrum Smoleńskim/ Jeszcze o niebocentryzmie przy okazji obserwacji z samolotu i cywilizacji demonicznej na zewnątrz Ziemi/ Reptiliańska heca

17.55
- Musimy wykorzystywać, dziecko, czas a nie jest go wiele. Dlatego jeśli masz nieplanowaną przerwę w podróży w oczekiwaniu po <nieczytelnie zapisane słowo C. P .> do Rzeszowa z Krakowa piszmy dziecko.
Tak Panie Jezu.
Oczekuję działania w związku z Centrum Smoleńskim. Chcę tylko od czytelnika, czytelniczki, czytelników zorganizowania spotkania założycielskie Stowarzyszenia mającego powołać Centrum Smoleńskie.
(przerwa)
Jak wiecie, a tym co nie wiedzą przypomnę, jest już większość (zadeklarowana) członków do tego Stowarzyszenia. A potrzeba dziesięć osób choć dobrze by byłoby więcej.
Zatem nie lekceważcie moje prośby.
To, Panie Jezu dla nas a Ty prosisz.
Nie lubisz dziecko prosić. Sprawiłem, że nie musisz.
Chwała Tobie Chryste.
:)

20 - 26 X 2018 Będzie mniej pouczeń do czasu... (Dlaczego? Wyjaśnione w przekazie)

(…………………….)

Panie Jezu. Czy to, że od niedzieli < chodzi o niedzielę 14 b. m. C. P > mało jest przekazów to wynik postępowania mojej grzesznej natury czy tego, że czytelnicy nie odpowiedzieli na kolejny apel Twój Panie o działanie w celu powołania Stowarzyszenia?
- To drugie, dziecko. Dlatego jest mniej przekazów.

21.03
Pisz dziecko
Cóż pisać najsłodszy mój Panie Jezu?
Nie będziemy wiele pisać. Ty na tym cierpisz i inni. Ale cóż. Jeśli nie chcą słuchać Słów Moich… to nie będą ich mieli.
A słuchać to znaczy wypełniać. A mówię o Stowarzyszeniu mającym powołać Centrum Smoleńskie.
Ty mój  synu masz pojechać  niedługo do Meksyku. Nie będzie Ciebie przez półtora miesiąca. Potem zaś jeśli będziesz nadal zapadać na przeziębienia, wiosną, wczesną wiosną pojedziesz na miesiąc lub.. dwa gdy będzie taka potrzeba. O tym mówiłem. A potrzeba też abyś brał udział w spotkaniu założycielskim, choć go nie organizował i nie kierował Stowarzyszeniem.
Zatem drogie dziecko będzie niewiele pouczeń i tylko z tego powodu.
To wasz wybór moje dzieci. Mój prorok jest gotowy na ich otrzymanie i ja pragnę je dawać. A wy?
Czekam na waszą odpowiedź.
Chwała Tobie Chryste,

Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski)

29, 30 XI 2018 - Tak dziecko, mogę mówić wiele do Ciebie i do innych. Wiele, bo jest to potrzebne, potrzebne dla was. Bóg nie musi mówić do nikogo

(................................)

- Ale i chcę waszego, oczekuję, że tak to widzicie. Chcę żebyście rozumieli. Dlatego daję Ci potwierdzenia dotyczące chemtrails, dotyczące niebocentryzmu, Smoleńska – ostatecznie jakie jest rozstrzygnięcie jaka wersja jest prawdopodobna, prawdziwa, ze wszystkich trzech wersji, które zahaczają o prawdę, o rzecz która była ustalona  <nieczyt. nagrane słowo>     o katastrofie na Siewierny, żadnego zniszczenia samolotu z pasażerami. < Chodzi oczywiście o trzy możliwe wersje wydarzeń, które  były w śledztwie obywatelskim u osób wspólnie uznających inscenizację na Siewierny. Czyli: Zostali zabici w Polsce i w ogóle nikt z 96 nie wleciał do Rosji. Wszyscy z 96 wlecieli do Rosji i tam zostali zabii, nikt nie zginął w Polsce. I trzecia wersja mieszana. Zginęli i w Polsce i w Rosji.
Pan Jezus jako prawdziwą pokazał tą trzecią wersję, z tym, że pojedyncze osoby jako wierni agenci Rosji przeżyli tę operację. Pan Jezus jako tych, którzy przeżyli wskazał prezydenta Kaczorowskiego i szefa Komitetu Olimpijskiego Nurowskiego. O tych kilku może innych jacy są z nazwiska nie wiadomo. Uzup. C. P>

10 XII 2018 10 XII 2018. O Centrum smoleńskim/ jeśli w Stowarzyszeniu (nie mówiąc o Centrum) będzie ktoś starał się je niszczyć od wewnątrz – zniszczę go ja . Blokada


Poniedziałek, 10 grudzień


Około 00:30
Pisz dziecko
- Oto mamy kolejną „miesięcznicę” smoleńską. I nie jest istotne czy jeszcze ją obchodzą na czele z agentem Jarosławem Kaczyńskim czy już nie.
Oto odszedł kolejny świadek. Każdy kto nie jest agentem a został w tej sprawie postawiony pod ścianą (jak nazywacie) może zacząć mówić niewygodne rzeczy.
Wszyscy są pod kontrolą.
Twórcy Smoleńska cały czas trzymają rękę na pulsie. Nie pozwolą mówić ni dziś ni za rok.
Tak Panie. Śmierć po powikłaniach pooperacyjnych nie podoba mi się coraz bardziej choć może nietrafnie.
Masz do tego prawo. Szkoda, że tak nie patrzą inni.
- Och dziecko.
Przepraszam Panie Jezu.
Tyle już powiedziałem więc dlaczego w niepokoju dopuszczasz diabła.
Przepraszam Panie Jezu.
Pisz dziecko
- Nie można na tym kłamstwie budować wolnej Polski i jej pomyślności. W żadnym wymiarze. Bo chodziło też o kłamstwo. O uwikłanie polityków i innych ludzi, o utrzymywaniu w tym kłamstwie, o zatruwanie Polaków tymi niezdrowymi wyziewami. To jest zła energia. O to też chodziło twórcom. Zabija to podskórnie wolność i paraliżuje inne działania, choć ludzie są tego nieświadomi. Jak pisał wasz poeta:  "Niczym Sybir, niczym knuty, lecz narodu duch zatruty!".
Wobec narastającego zniewolenia Polski znający ważne tajemnice smoleńskie są bardziej niewygodni. Dla wrogów Polski ujawnienie ich teraz byłoby gorsze niż 3,4 lata temu, bowiem Polacy mogliby się obudzić i knowania wrogów mogłyby spalić na panewce.
Mógłby się odrodzić Duch Chrystusa, który był zaraz po tragedii. Ludzie przypomnieliby sobie o Krzyżu. I zaczęli go nosić z dumą. I pokazywać go innym, pokazywać światu.
Lecz niestety.
Mówiłem już ile ludzi zginęło w Polsce i w Rosji w związku ze Smoleńskiem (zacytujesz) <- "W Polsce i w Rosji, przede wszystkimobywatele polscy, ale też rosyjscy, zginęło więcej niż tysiąc osób".>
Ten blog jest jedynym w kraju żywym i prawdziwym miejscem pamięci o 10.04.2010. Pamięci to znaczy prawdy.
Zostałeś tylko Ty.
Jak to, Panie Jezu, podkreślasz, to uzmysłowią sobie wrogowie, będziesz mnie musiał, jeśli zechcesz żywego, specjalnie chronić.
Jesteś chroniony dziecko i ten blog.
Lecz wykonuj też potrzebne rzeczy.
Tak Panie.
Są chęci realnego działania w sprawie Stowarzyszenia i Centrum. Także dlatego daję teraz Orędzia pełne jak przedtem. I jak mówiłem z powodu Czytelników, którzy je wpierają. Oni nie są winni temu, że nie było działań, bo ze swojej strony robią bardzo dużo.
Chwała Tobie Chryste.
Jestem Zbawicielem i Mesjaszem nie tylko Jezusem. Lecz zostaw tytuł bloga taki jaki jest.
Wszak i na obrazie jest : „Jezu ufam Tobie”. I jest tylko „Jezu”.
Chwała Tobie Chryste.
Cóż zrobimy, dziecko, z tym Smoleńskiem?
Nie wiem Panie Jezu?
Tak dziecko, gdybyś Ty je, dziecko, miał zakładać i Jerzy to by powstało (Stowarzyszenie).
Lecz ludzie muszą współpracować z pomocą z Nieba.
Co do osób w Stowarzyszeniu i Centrum. Nie mogą to być żadne osoby ani pracujące w służbach porządkowych jak policja ani też współpracujące, jak i inne podobne.
Mogą być prokuratorzy (emerytowani) jak i sędziowie (emerytowani). Policjanci emerytowani nie, ani też emerytowani wojskowi.
Będę tego pilnował, dziecko, lecz jeśli w Stowarzyszeniu (nie mówiąc o Centrum) będzie ktoś starał się je niszczyć od wewnątrz – zniszczę go ja. Dam mu szansę zbawienia, inaczej nie byłbym Bogiem, lecz przyjdzie do niego całkowicie zniszczony i ogołocony.
Więc trzymajcie się z daleka i nie próbujcie przedostać się by niszczyć od środka, bo utracicie wszystko co jest drogie dla was na Ziemi: Bliskich, pieniądze, zdrowie.
O tym was zapewniam i ostrzegam.
Czas sprawiedliwości bowiem już nadszedł. Jestem miłosierny do końca, ale i sprawiedliwy.
Po prostu dotkną was plagi.
Przekonacie się o tym. I oby nie wzbudzało to w was tym większej nienawiści jak u faryzeuszy i uczonych w Piśmie, ogólnie żydowskiej elity za Moich czasów na Ziemi.
Walka rozpoczyna się na ostre, ale to ja mam władzę i miecz ostry obosieczny.


                               Zatem pamiętajcie

14 XII 2018 cz. 2: 12 plemion Lechitów biblijnego Izraela - odpowiedź/ Dlaczego Pan Jezus kocha ludzi/ Szczypińska - powikłania pooperacyjne były celowe- zadano jej śmierć/ Ksiądz Jankowski nie zgorszył żadnego dziecka/ Ks. Jankowskiemu zadano śmierć z powodu otrzymania przez niego smoleńskich informacji związanych z inscenizacją/ Zginą jeszcze osoby związane ze Smoleńskiem

(……………….)
Zapisz o Szczypińskiej.
- Te powikłania pooperacyjne były celowe. Zadano jej śmierć.
- To znaczy, Panie Jezu, że chciała powiedzieć o Smoleńsku?
Tak.
Reszty można się domyśleć.
A ksiądz Jankowski Panie?
Też otrzymał smoleńskie informacje związane z inscenizacją.
(……..)

Zapisz o Szczypińskiej.
- Te powikłania pooperacyjne były celowe. Zadano jej śmierć.
- To znaczy, Panie Jezu, że chciała powiedzieć o Smoleńsku?
Tak.
Reszty można się domyśleć.
A ksiądz Jankowski Panie?
Też otrzymał smoleńskie informacje związane z inscenizacją.
A te przypisywania mu, nawet nie wiem dokładnie, bo nie rozczytuję się w tym, w każdym razie jakichś działań seksualnych w stosunku do osób nieodpowiednich wiekiem?
Każde działania kapłana o charakterze seksualnym są nieodpowiednie. A o zgorszeniu powiedziałem: „Jeśli kto zgorszy jednego z tych maluczkich lepiej niech kamień uwiąże sobie u szyi”.
Ksiądz prałat Jankowski nigdy nie zgorszył żadnego dziecka, ni podrostka, ni chłopca, ni dziewczynki.
- Chwała Tobie Chryste.
To tak jak ja Panie Jezu. Nigdy nie zgorszyłem żadnego dziecka ani podrostka, ni chłopca ni dziewczynki.
Tak dziecko.
-:) <Nie jestem pewien czy jest to uśmiech Pana Jezusa czy  mój. Wydaje się, że Pana Jezusa, ale nie jestem pewien C.P>.

- O co chcesz jeszcze zapytać dziecko?
Czy jeszcze zginą osoby w związku ze Smoleńskiem?
Oczywiście moje dziecko.
A jeśli intronizujemy Cię na Pana i Króla?
Potraktuj swoje pytanie jako retoryczne dziecko.


- Ostatnie pytanie moje dziecko.
Panie Jezu, ale Moskwa (Rosja) powinna rozumieć, że przywódcy nie przyjadą na pogrzeb smoleński aby na nich wszystkich zrobić zamach.
Pycha zaślepia.
Hm, Panie Jezu.
Tak dziecko.
Wszystko jest kruche.
U człowieka tak zwłaszcza gdy oddaje się diabłu.
Chwała Tobie Chryste. Ślicznie dziękuję, Panie Jezu.
Kocham Cię dziecko, a Ty mnie?
Ja Ciebie też Panie Jezu.
- :) (Po prostu uśmiech).

Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski)

Dokończenie 9 I , 10, 11 I 2019 Smoleńsk - rozjaśnienie wątpliwości w sprawie G. Brauna i M. Dakowskiego / Gdyby nawet udało się wybrać na prezydenta niezależnego człowieka to o ile będzie tak chciał postępować - zostanie zabity/ Nie będzie Intronizacji dopóki na Polaków nie spadnie ucisk

Dlaczego, Panie Jezu, tylko jeden publicznie mówi o Smoleńsku?
Cały czas nie mówi, dziecko. Ty cały czas mówisz. Są na ten temat Moje Słowa i Twoje własne uwagi poza przekazem.
G. Braun nie proponuje tu nic konkretnego, jak jest przez Ciebie przekazana Moja Wola utworzenia Stowarzyszenia i Centrum Smoleńskiego.
Nie, dziecko, nie został przeze Mnie namaszczony ni na Króla Polski ( jest przecież monarchistą) ni na prezydenta. Powiedziałem: niechaj robi to co robi. Co nie znaczy, że jest człowiekiem szczerym. Niezależnie od tego będzie mu policzone, że mówi prawdę tam gdzie ją mówi, w tym o Smoleńsku. Jednakże gdyby to robił Polak, zostałby zniszczony. Powiedziałem, że nikogo nie zabiją za wygłoszenie pogadanki smoleńskiej i to prawda. Jednak gdyby zyskał popularność jak G. Braun i takich spotkań byłoby wiele, zostałby zniszczony.
To tyle, dziecko, o nim.
Chwała Tobie Chryste.
- A czy profesor Dakowski jest człowiekiem, któremu można ufać?
- Nie dziecko, nie można. To, że ktoś mówi prawdę w jakiejś sytuacji, czy na jakiś temat, a nawet na wiele tematów, nie znaczy jeszcze, że można mu ufać.
- Dlatego też, Panie, chciałeś, proponowałeś by niezależni ludzie wygłaszali pogadanki o inscenizacji smoleńskiej?
Po części dlatego lecz nie tylko.

Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski)
................................................................................
Orędzia Pana Jezusa dotyczące Smoleńska, potwierdzające inscenizację katastrofy na Siewierny i rzeczy związane
od października 2016 do lutego 2019
zamieszczane na blogu CyprianPolakWiara
otrzymywane przez Cypriana Polaka (Krzysztofa Michałowskiego)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Rozmowa z błogosławioną Ewą, matką wszystkich ludzi. Poniedziałek Wielkanocny (2021)

  Poniedziałek Zmartwychwstania Pańskiego (2021) Rozmowa z błogosławioną Ewą, matką wszystkich ludzi. Około 9.30 - Oto jestem, Krzy...