Matka Boska Ostrobramska

Matka Boska Ostrobramska

Rzucenie klątwy Bożej na księży gnębiących wiernych ze względu na brak zakrycia twarzy w kościele. Słowa Boga Ojca.

 

Z Woli Jezusa Chrystusa Króla Polski ja, Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski) rzucam klątwę Bożą na wszystkich księży, którzy będą nękać wiernych z powodu tego iż nie chcą czcić Boga z zakrytą twarzą w kościele, przede wszystkim w czasie Najświętszej Ofiary i przed wystawionym Przenajświętszym Sakramentem.


Nękać w sposób bezpośredni i pośredni, wskazywać palcem, zwracać uwagę podczas Mszy, przed nią czy po niej, wymagać założenia maski, czy wreszcie wypraszać z kościoła lub nie wpuszczać do niego.

Każdy dostanie wedle swojej winy i jej zróżnicowania. Wedle natężenia pychy, głupoty, braku szacunku do Sacrum zasłaniając się przewrotnie dobrem bliźniego.


Stajecie się nie kapłanami Bożymi, ale pożytecznymi idiotami w rękach masonerii. Macie być światłem świata, a tymczasem jesteście solą coraz bardziej zwietrzałą. Uważajcie by się nie nadawać tylko na podeptanie bo to oznacza już potępienie wieczne.


Niedługo zobaczycie swe winy i będziecie mogli sprawdzić czy mieliście rację. Zobaczycie Krzyż na Niebie zapowiadany przez siostrę Faustynę a po tym staniecie przed Sądem Bożym. Dostaniecie po tym szansę powrotu do życia, bo to jest ostatni akt Miłosierdzia Bożego dla biednej ludzkości, ale możecie się też potępić, lub nie potępić nawet ale umrzeć z obrzydzenia do swoich win.


Faryzeusze i uczeni w Piśmie grzeszyli pychą, wy też nią grzeszycie. Źle czynicie i chcecie poklasku dla swoich uczynków. Idziecie za światem prowadzeni przez ślepych przewodników, a tych niewielu sprawiedliwych milczy.


Z ust waszych nie pada żadna refleksja na temat tej sytuacji. Czynicie tak z tchórzostwa, z lenistwa umysłowego, ze zwiedzenia szatańskiego.


Uważacie, że jesteście w porządku? To wytknę wam kilka rzeczy aby zburzyć wasze mniemanie o sobie.


Oto z z kropielnic została usunięta woda święcona. Dlaczego kapłanie nie zachęcasz wobec tego wiernych do noszenia ze sobą wody w małych buteleczkach i żegnania się nią przed wejściem do kościoła i po. A może uważasz, że woda święcona była niepotrzebna. Taki pusty rytuał. Z to aparaty dezynfekcyjne jak najbardziej potrzebne. Zastąpiły one wodę święconą. Świat wdarł się fizycznie wręcz do Kościoła, który i tak był nim zainfekowany. Ordynarnie i z butami.

Dlaczego nie zachęcasz do używania wody święconej w domu i wychodząc z niego. Dlaczego nie święcisz tej wody i nie zachęcasz aby wierni przynosili ją do poświęcenia?

Chyba nie ma Polaka, który nie zna powiedzenia „ boi się jak diabeł święconej wody”. Oto teraz boi się jej mniej. Czy stać by Cię było na odniesienie się do tego w kontekście zaistniałej sytuacji? Nie przyszło do głowy? Ach, nie spodobałoby się biskupowi, czujesz? Zatem zastanów się co się tak naprawdę dzieje.


Pewien poseł powiedział, że nawet gdyby diabeł tego nie wymyślił, ograniczenia w ilości wiernych w kościele do całkowitego zaniku niemal, Komunii na rękę, maski na twarzy, to w piekle klaszcze z uciechy. I niezależnie od jego innych poglądów i kim prawdziwie jest to tutaj ma oczywiście rację, a przede wszystkim taka refleksja powinna być oczywistością dla Ciebie kapłanie, Czy jest? Nie stać cię na nią? Raczej wśród tych nadętych, którzy chcą rugać ostro wiernych nie chcących czcić Boga z zakrytą twarzą, oraz domagających się Komunii Świętej na kolanach i do ust jej nie ma.


Uważaliście, że wszystko jest w porządku gdy w miejskim tramwaju na przykład mogło jechać pięćdziesiąt osób a w świątyni przekraczającej go metrażem dziesięciokrotnie tylko pięć osób. Albo przez cały czas w kościele przecież do dzisiaj rząd i wy posłusznie za nim, wymaga zakrywania twarzy a w tym czasie można przesiadywać w knajpie godzinami, oczywiście z odkrytą twarzą, na małej przestrzeni, wśród nieustannie przemieszczających się ludzi, a w dużym kościele przy minimalnej rotacji należy być w maskach?

Czy stać Cię było na refleksję, czy się nią podzieliłeś? Nie, Ty który chcesz gnębić ludzi nie miałeś takiej refleksji i się nią nie podzieliłeś, ale jeśli byłoby inaczej, jeśli Twoje wnętrze byłoby zupełnie inne od tego co pokazujesz na zewnątrz to znaczy jesteś zakłamany.


Czy naprawdę uważasz, że państwo ma prawo ingerować w to co i jak ludzie mają robić w kościele? Tego nie było w czasie okupacji. Tego nie było wreszcie w czasie ucisku tzw. komuny. To było miejsce gdzie ludzie czuli się wolni. Czy teraz czują się wolni w kościele, czy zastanowiłeś się nad tym? W trudnych czasach w świątyni ludzie zapominali o tym co jest na zewnątrz. Czyż nie mamy przed Mszą prosić Ducha Świętego abyśmy nie rozpraszali się i oderwali się od tego co jest ze świata? Czy jesteś księdzem czy bezrefleksyjnym urzędnikiem? Tylko państwo Ci nie płaci, ale lud wierny. Doprawdy gdy widzę co się dzieje, chwilami mam wrażenie, że w Polsce jest tak jak w Niemczech gdzie Kościół jest na garnuszku państwa a kto płaci ten wymaga.


Czy nie potrafisz pomyśleć, zauważyć, sam po sobie, że po krótkim czasie założenia maseczki odczuwa się brak tlenu? Czy Twój mózg już tak został zainfekowany koronaświrusem, że tego nie możesz zauważyć? Ja nie leczę się na astmę, ni choroby wieńcowe, ni dróg oddechowych, poza uciążliwymi przeziębieniami w sezonie od lat, a po dziesięciu minutach od założenia maski jest mi mdło z niedotlenienia i nawet gdy jest to tylko dziesięć minut to odczuwam tego skutki przez pół godziny. A cóż mówić osobach, które mają tutaj poważne, stałe dolegliwości. Czy weźmiesz odpowiedzialność za takich wiernych, których dodatkowo naciskasz by mieli zasłoniętą twarz, za ich zdrowie i życie? Czy weźmiesz odpowiedzialność za zmniejszanie się odporności swoich parafian przez zakrywanie ust i nosa nawet w kościele? Skoro tak bardzo dbasz o zdrowie parafian to zapewniam Cię, że i za to weźmiesz odpowiedzialność, tylko nie będziesz wtedy rozliczając się przed Stwórcą za to pogłaskany i nie usłyszysz: Dobrze uczyniłeś, rządco roztropny i sprawiedliwy.


Bóg dał prawo człowiekowi do swobodnego oddychania, zwłaszcza przed Jego Majestatem i nikt nie może mu tego prawa odebrać.

Jesteś księże obywatelem wreszcie, Polakiem a to zwłaszcza zobowiązuje i przedstawicielem inteligencji także. Masz ukończone studia a zachowujesz się jak wykształciuch. Masz prawo i obowiązek posługiwać się także rozumem. A zwłaszcza Ty masz obowiązek posługiwać się rozumem obok wiary.

Zwłaszcza Ty masz być niezależny w myśleniu.

Po to ci Bóg dał także celibat abyś mógł się martwić tylko o siebie. A nie musiał o żonę i dzieci i był przez to bardziej niezależny, bardziej odporny na świat. A Ty co robisz z tego daru?


Oto byłem na manifestacji na rynku w Rzeszowie przeciw fałszywej pandemii. Nie było tam żadnego księdza. Był lekarz. Może stracić pracę, najprawdopodobniej ma na utrzymaniu rodzinę.

W całym kraju protesty odbyły się w ponad 160 miejscowościach. Czy był tam jakiś ksiądz? Wątpię.


Ale masz księże kapłanów którzy mówią Ci co się dzieje. Ks. dr Murziński, ks. Glas, ks. prof. Koczwara, ks. prof. Staniek, O, August Pelanowski, ks. dr. Skwarczyński, ks. dr. Natanek, ks. Dominik Chmielewski i inni. Czy zadałeś sobie trud by ich posłuchać? To jest na wyciągnięcie ręki.


Czyż wreszcie księże jesteś niedoukiem i to w tym w czym masz być specjalistą? Zakrycie twarzy jest wyrazem pozbawienia czci, hańby, pozbawienia praw od czasów starożytnych. Tak czyniono przed śmiercią skazańcom ze względu na pokazanie, że nie mają żadnych praw i są pozbawieni czci a nie na miłosierdzie aby się mniej bali narzędzia zadającego śmierć. I masoneria kultywuje tradycje, znaki, rytuały i zwyczaje od czasów starożytnych.

Czyż jesteś niedoukiem bo mówimy to o Piśmie Świętym gdzie mamy trędowatych, którzy odizolowani gdy ktoś przechodził z wielkiej odległości musieli wołać: „Trędowaty! Trędowaty!” ale co nas interesuje tutaj, musieli też zakrywać twarz. Po co czynili to drugie? Wszak wołać było łatwiej bez zakrytej twarzy. I czyżby zarażać mieli drogą kropelkową z kilkuset metrów? Czynili to bo musieli pokazać, że są pozbawieni czci i praw, jakichkolwiek praw ludzkich.

Do czego przyrównać mam to pokolenie mówi Pan Jezus, do dzieci które mówią przygrywaliśmy wam a nie tańczyliście.


Już siekiera do pnia jest przyłożona.

Nie zaciągajcie większych win.

To już, że jesteście promaseczkowi i aż wam się oczy świecą do dawania Komunii na brudną łapę w sensie dosłownym i przenośnym, Najświętszego Ciała Pana Jezusa na brudną łapę, jest winą, z której mocno będziecie tłumaczyć się przed Bogiem. Doprawdy funkcjonariusze obozów koncentracyjnych nie mieli za wiele do usprawiedliwienia się przed Bogiem bo przełożony oczekiwał czy kazał. Ilu z nich jest zbawionych? Nikt z nich nie jest zbawiony kto nie żałował swych win.


Przed tzw, pandemią umierało w Polsce dziennie 1200 osób ( inne źródło mówi o 1100). Podane ukradkiem przez rząd dane z końca maja mówiły o tym iż na tysiąc osób zmarłych na coronawirusa covid -19 tylko 200 zmarło na niego bez chorób współtowarzyszących, ciężkich stałych chorób, zwykle ludzi w podeszłym wieku. Zatem jest to około dwie osoby dziennie. Tutaj 1200 osób, tutaj dwie. Zresztą czy i te dwie są prawdziwe. Niemiecki lekarz robił sekcje stu zmarłym oficjalnie na covid -19 ani u jednego nie było coronawirusa covid – 19 jako przyczyny śmierci. Jest o tym i lekarz wymieniony z imienia, nazwiska, i inne dane w książce „ Fałszywa pandemia”. A ile osób umarło i umrze z powodu odroczonych operacji, obniżenia standardu życia, stresu, obniżenia odporności, wpadnięcia w biedę przez załamanie gospodarki na skutek tzw. locdownu, tego co było tego, co jest, tego co będzie, na skutek zamieniania kolejnych szpitali na leczące tylko na covid -19 i skazywania na śmierć pacjentów często z odraczanymi już operacjami jak to ostatnio powiedział ordynator szpitala MSW, że skazuje tych ludzi na śmierć i że jest czymś skandalicznym, że każe mu się to robić dodatkowo z dnia na dzień i jeszcze szukać dla nich miejsc, których nie ma. On się naraża mocno mówiąc to, do tego w szpitalu resortowym, a wy?


Wy jesteście przecież etykami także. Czyż nie? Ratowanie życia albo tylko zdrowia by skazać na śmierć kilka innych. Ksiądz bez etyki i to do tego ogólnoludzkiej, oczywistej. To jakieś kuriozum. Zaiste lepiej byłoby takiego posłać od razu do…. domu księży emerytów na przedwczesną emeryturę.

Czyż poruszyłbyś księże taką kwestię. Czy poruszysz to, że powszechnie wpisywane jest aktach zgonu umarł na covid -19 gdy osoba na przykład była w ostatnim stadium raka i jej życie liczone było w tygodniach. Jest wiele takich przypadków ja je znam nawet nie tylko ze sfery publicznej, ale także prywatnie. A Ty księże czemu ich nie znasz?


Zresztą po cóż do was jeszcze mówię przywołując Słowa naszego Mistrza i Pana. Czy waszego także? Puste deklaracje nie wystarczą.


Jan Paweł II mówił do was abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha do której On wyzwala człowieka. Nie możecie mieć ducha skundlonego.


Prawda was wyzwoli, prawdą jest Chrystus i szukanie prawdy jest od Chrystusa, ale z waszych ust usłyszeć jej nie można.Klątwa jest na wasze opamiętanie lecz pamiętajcie gdy będziecie upierać się przy swoich błędach, iść ze światem i szkodzić Kościołowi, to Bóg może zacząć was gubić.


Zatem na wasze opamiętanie:


Przeklina was Bóg!

Amen


Przeklina was Bóg!

Amen


Przeklina was Bóg

Amen


To potwierdzam Ja,  Bóg Ojciec.


Mój syn rzuca tę klątwę z Mojej Woli.


Jest

Moim gniewem w tym narodzie a przede wszystkim będzie gdy zmienię jego powłokę fizyczną i dam mu nadprzyrodzone moce duchowe, ale i fizyczne.


Czas się wypełnia.


Was kapłani szczególnie umiłowałem. Nie rańcie Mnie, Mojego Syna, nie zasmucajcie Ducha Świętego i Jego Oblubienicy.

Wasze powołanie jest walką. Musicie to zrozumieć.

Wasi przełożeni zawiedli, tak jak za czasów Mego Syna na Ziemi zawiedli faryzeusze, uczeni w Piśmie, wreszcie Arcykapłan. A sprzeniewierzenie się Bogu u Jego wybranych skutkuje morderstwem. Jak zabito Mego Syna tak i zabije się Jego Ciało Mistyczne, Kościół. Będzie na krzyżu i Zmartwychwstanie. Lecz biada tym, którzy przyczynią się do ukrzyżowania. I nie będzie tu najbardziej winny Rzym czyli świat.


Zatem strzeżcie się, bo cóż człowiek zyska gdy duszę straci, choćby posiadł cały świat.

Amen


 ……………………..

https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/10/ostrzezenie-ksiezy-ktorzy-zmuszaja-badz.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Rozmowa z błogosławioną Ewą, matką wszystkich ludzi. Poniedziałek Wielkanocny (2021)

  Poniedziałek Zmartwychwstania Pańskiego (2021) Rozmowa z błogosławioną Ewą, matką wszystkich ludzi. Około 9.30 - Oto jestem, Krzy...